Hjärnfondens integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (PUL).
För att kunna hantera din gåva och informera om Hjärnfonden och svensk hjärnforskning lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Vi gör detta enligt personuppgiftslagen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

2. Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål samt uppföljning och utveckling av Hjärnfondens verksamhet.

Om du inte vill att vi skickar tackbrev till dig eller på annat sätt kontaktar dig ber vi att du hör av dig till Givarservice per mejl givarservice@hjarnfonden.se eller telefon 020-523 523.

3. Vem lämnar vi uppgifterna till?

Hjärnfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

4. Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Hjärnfonden rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

5. Länkar till externa webbplatser

Hjärnfondens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Hjärnfonden. Hjärnfonden ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

6. Användning av cookies

Hjärnfonden använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

7. Samtycke

Besökaren ger sitt samtycke till att Hjärnfonden lagrar de lämnade personuppgifterna genom att registrera sina personuppgifter i samband med att personen ger en gåva.

8. Din rätt att begära information och rättelser

Som givare har du rätt att få information om vilka uppgifter Hjärnfonden behandlar om dig och att begära att eventuellt felaktiga uppgifter ändras.

9. Starta egen insamling

Hjärnfonden förbehåller sig rätten att avsluta/ta bort en pågående insamling om den upplevs kränkande/diskriminerande eller bryter mot organisationens villkor.

10. Kontaktinformation till Hjärnfonden

För mer information, frågor om Hjärnfondens behandling av personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
Riddargatan 17 A
114 57 Stockholm

Hjärnfondens Givarservice
Telefon: 020-523 523
E-post: givarservice@hjarnfonden.se

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta