Hjärnfonden

Sömnbrist kan öka risken för sjukdomar

Långvariga sömnstörningar kan påverka kroppens immunförsvar och öka risken för en allvarliga sjukdomar.

Porträttbild av Sophie Ternheim som på Hjärnfonden jobbar som skribent och eventansvarig

Sophie Ternheim

Skribent

Bristande sömn kan om det pågår länge påverka kroppens immunförsvar och inflammatoriska processer och du blir lättare sjuk.

Utan sömn ökar risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, depression och utmattningssyndrom. Men även hjärnans centrum för mättnad och sömn påverkas så att du kan känna dig hungrigare. När vi sover sparar kroppen på energi och ämnesomsättningen sjunker.

Hos personer som är vakna på natten ses ett förändrat beteende som ökar risken för att gå upp i vikt. Sömnbrist påverkar blodsockerbalansen och påverkar även att du äter mer sötsaker.

Sömnbrist kan öka risken något för diabetes, Alzheimer och depression

Det finns en risk att långvarig sömnbrist kan ge upphov till olika sjukdomar. Forskning visar att otillräckligt med sömn eller sömn på udda tider ger förhöjda blodsockernivåer efter måltiderna. Detta beror på att bukspottkörtelns förmåga att utsöndra insulin försämras vilket är en riskfaktor till att utveckla diabetes typ 2.

Sömnstörningar kan också ge en ökad risk för demens och förekomsten av proteinet beta-amyloid och tau, som är markörer för Alzheimers sjukdom. Ett överskott av beta-amyloid i hjärnan tros vara det som driver igång sjukdomsprocesserna medan tau tros vara orsaken till att nervceller i hjärnan dör. Dålig sömn gör det svårare för kroppen att genomföra den reningsprocess som kroppen normalt sett gör när den rensar ut överskott av proteinet beta-amyloid.

Forskning visar att de som hade sömnstörningar markerade på en ökad ansamling av proteinet beta-amyloid i hjärnan.

Allvarlig sömnbrist kan öka risken för depression och kanske också utmattningssyndrom. Det finns indikationer på att sömnbrist stör emotionella processer av betydelse för social interaktion, medan andra inte påverkas så mycket. Långvarigt störd sömn, sömnighet och trötthet tycks bidra till psykisk sjukdom och att man upplever mer negativa tankar.

Publicerad: 2023-10-24

  • God sömn minskar risk för demens Läs mer

  • Sandra Tamm undersöker sambandet mellan sömn och depression Läs mer

  • Sömnen är viktig för hälsan 1177 Läs mer

Barn och ungdomars sömnvanor

Det är vanligt att barn periodvis sover sämre än vanligt, eller har svårt att somna. Övergången från barn till tonåring är en särskilt känslig period

Läs mer

Hur mycket behöver vi sova?

Hur länge vi behöver sova ser olika ut från person till person och sömnbehovet varierar genom livet. Det är sömnkvaliteten som avgör hur många timmar du behöver sova.

Läs mer

10 tips - så sover du bättre

Det är inte ovanligt att ha sömnproblem, fyra av tio svenskar besväras av för lite sömn. Här får du tips på hur du kan sova bättre.

Läs mer

Barn och ungdomars sömnvanor

Det är vanligt att barn periodvis sover sämre än vanligt, eller har svårt att somna. Övergången från barn till tonåring är en särskilt känslig period

Läs mer

Hur mycket behöver vi sova?

Hur länge vi behöver sova ser olika ut från person till person och sömnbehovet varierar genom livet. Det är sömnkvaliteten som avgör hur många timmar du behöver sova.

Läs mer

10 tips - så sover du bättre

Det är inte ovanligt att ha sömnproblem, fyra av tio svenskar besväras av för lite sömn. Här får du tips på hur du kan sova bättre.

Läs mer
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta