Hjärnfonden
Ge en gåva
Foto på en säng med kuddar och täckte.

Text: Ragnhild Ahlgren

Vetenskaplig sakkunnig och skribent

Så påverkar onyttig mat din sömn

En studie från Uppsala universitet visar att ohälsosam mat med högre mängd mättat fett och socker kan ha en negativ påverkan på djupsömnen.

I studien undersöktes hur en ohälsosam kost, som innehöll högre mängder mättat fett och socker samt mer processad mat, påverkade sömnen i jämförelse med en hälsosammare kost.

– Både dålig kosthållning och dålig sömn kan öka risken för flera folkhälsosjukdomar. I och med att kosten är så viktig för hälsan, ville vi ta reda på ifall vissa av kostens hälsoeffekter omfattar förändringar av vår sömn, säger Jonathan Cedernaes, läkare och docent i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, som ledde studien, i ett pressmeddelande.

Det finns tidigare epidemiologiska studier som har kopplat en kost med höga mängder mättat fett, socker och låg andel kostfiber till sämre sömnkvalitet. Denna studie är dock en av de första interventionsstudier som undersöker direkt hur olika kostalternativ påverkar sömnen hos samma individer.

Friska deltagare

I studien deltog 15 friska normalviktiga unga män. Deltagarna screenades bland annat för sina sömnvanor, vilka skulle vara normala och inom det rekommenderade intervallet, det vill säga sju till nio timmars sömn per natt.

Deltagarna fick i slumpmässig ordning äta en mer nyttig kost, samt en onyttigare kost. De två alternativen innehöll lika många kalorier, men kalorimängderna var beräknad individuellt. Den onyttigare kosten innehöll bland annat högre halter av socker och mättat fett, samt mer processad mat.

Intressant nog såg vi att djupsömnen var ytligare när deltagarna hade ätit onyttig mat, jämfört med efter den nyttigare maten

- Jonathan Cedernaes,

läkare och docent i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet

Ytligare djupsömn

– Vi var särskilt intresserade av att undersöka hur kvaliteten på djupsömnen såg ut, i och med att det kan vara ett mått på hur pass återställande sömnen blir. Intressant nog såg vi att djupsömnen var ytligare när deltagarna hade ätit onyttig mat, jämfört med efter den nyttigare maten, säger Jonathan Cedernaes.

Djupsömn är en viktig del av sömncykeln och anses vara mer återställande och viktig för kroppens och hjärnans funktion. Resultatet innebär att den återhämtande kvaliteten på sömnen försämrades efter intaget av skräpmatliknande kost.

Det är viktigt att notera att deltagarna i studien sov lika länge och tillbringade också lika lång tid i olika sömnstadier oavsett kostalternativ, och det var främst djupsömnen som påverkades.

 

Framtida studier

Den här studien undersökte inte om den förändrade sömnkvaliteten påverkar funktioner som regleras av till exempel djupsömnen.

– Det vore intressant att även göra funktionella test, för att exempelvis se om minnesfunktioner påverkas, som i stor utsträckning styrs av sömnen. Minst lika intressant vore att förstå hur länge påverkan på sömnen kan sitta i. I dag vet vi inte heller vilket eller vilka ämnen i den onyttigare kosten som resulterade i mer ytlig djupsömn.

Sammanfattningsvis visar studien att ohälsosam mat kan påverka djupsömnen negativt, vilket kan ha betydelse för hälsan. Det är viktigt att fortsätta utforska sambandet mellan kost och sömn för att bättre förstå hur vår livsstil och matvanor påverkar vår sömn och hälsa.

Källor

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta