Hjärnfonden
Ge en gåva

Anvisningar för redogörelse för stipendieperioden

Redogörelsen för stipendieperioden laddas upp i ansökningsportalen som en PDF-fil. Välj Rapporteringstillfällen i systemet när du har valt aktuell ansökan. Omfattningen bör vara cirka två A4-sidor och kan inkludera figurer. Redogörelsen ska lämnas in senast en månad efter utgången av stipendieperioden.

Redogörelsens innehåll

Summera vad den stipendierade forskningen avsågs uppnå, det vill säga hypoteser, testupplägg och liknande. Redogör analyserande och konkret för vilka resultat som uppnåtts forskningsmässigt under stipendieperioden och om viktigare avvikelser och överväganden i förhållande till ursprunglig forskningsplan. Beskriv även nya erfarenheter av metodik, uppnådda erfarenheter av ny forskningsmiljö och liknande under stipendieperioden. Beskriv gärna hur du ser på effekterna av dina resultat för framtida lindring eller bot av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar som drabbar nervsystemet. Beskriv också hur stödet från Hjärnfonden gynnat din professionella utveckling som forskare (till exempel i form av ökad erfarenhet, förbättrade karriärmöjligheter och anställbarhet, eventuella konkreta erbjudanden om rekrytering eller anställning).

Lista dessutom följande punkter

  1. Referee-bedömda artiklar publicerade eller accepterade för publicering.
  2. Annan förmedling av projektresultat som t ex konferensbidrag, seminarier,
    föreläsningar etc.

Frågor om redovisningen

Har du frågor angående redovisningen vänligen kontakta forskningsstödforskningsstod@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta