Blanketter

Redovisning – forskningsbidrag

För forskningsbidrag ska både en ekonomisk och en vetenskaplig redovisning lämnas in till Hjärnfonden. Redovisningarna ska göras efter dispositionstidens slut eller tre månader efter av Hjärnfonden beviljad förlängning av denna (se kontrakt/Godkännande av villkor). Om forskare innehaft två- eller treårigt forskningsbidrag ska redovisningarna skickas in i slutet av den sammanhängande bidragsperioden. Redovisningarna laddas upp i det webbaserade ansökningssystemet som PDF-filer.

Ekonomisk redovisning

Blankett för ekonomisk redovisning finns under nedanstående länk och kan även hämtas från ansökningssystemet. Anvisningar för blanketten finns på sidan 2.

Ladda ner blankett

Vetenskaplig redovisning

I den vetenskapliga redovisningen redogör forskaren för forskningsprojektets resultat och eventuella ändringar under bidragsperioden.

Läs här vad den vetenskapliga redovisningen ska innehålla:

Anvisningar för vetenskaplig redovisning

Instructions scientific report

 

Redovisning – postdoktorala stipendier

Redovisningen ska senast lämnas in en månad efter stipendieperiodens slut. Den laddas upp i det webbaserade ansökningssystemet som en PDF-fil. Om forskaren innehar ett två-årigt stipendium ska en kortare lägesrapport lämnas in efter första årets slut, och en samlad redogörelse för båda åren senast en månad efter avslutat andra år.

Läs här vad redovisningen ska innehålla: Anvisningar för stipendieredovisning

 

Rekvisitionsmall

De grå fälten är obligatoriska att fylla i. Skriv ut blanketten och skicka den till Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, Box 2364, 103 18 Stockholm.

Ladda ner rekvisitionsmallen här.
OBS! Om du använder en annan webbläsare än Chrome och Firefox måste du ladda ner dokumentet till din dator innan du kan börja fylla i.