Hjärnfonden
Ge en gåva

Redovisning och rekvisition

Redovisning - forskningsbidrag

För forskningsbidrag ska både en ekonomisk och en vetenskaplig redovisning lämnas in till Hjärnfonden. Redovisningarna ska lämnas in tre månader efter dispositionstidens slut. Redovisningarna laddas upp i det webbaserade ansökningssystemet.

Redovisning - postdoktorala stipendier (t.o.m. 2023)

Redovisningen ska senast lämnas in en månad efter stipendieperiodens slut. Den laddas upp i det webbaserade ansökningssystemet. En kortare lägesrapport lämnas in efter att halva stipendiesumman har disponerats och en samlad redogörelse i form av en slutrapport för hela stipendiet senast en månad efter avslut.

Redovisning - bidrag till postdoktorala anställningar

En vetenskaplig redovisning ska lämnas in en månad efter anställningens slut. Redovisningarna laddas upp i det webbaserade ansökningssystemet.

Rekvisitionsmall

De grå fälten är obligatoriska att fylla i. Mejla ifylld blankett till forskningsstod@hjarnfonden.se

OBS! Om du använder en annan webbläsare än Chrome och Firefox måste du ladda ner dokumentet till din dator innan du kan börja fylla i.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta