Hjärnfonden
Ge en gåva
Ett kollage mot rosa bakgrund, en kombination av en hand och ett mikroskop

Hjärnfondens utlysningar

Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag och bidrag till postdoktorala anställningar till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysningarna annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag 2024

Hjärnfondens forskningsbidrag uppgår vanligtvis till 600 000 kronor och delas ut för ett, två eller tre år. Högre belopp och längre bidragsperioder kan komma ifråga för projekt som av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. Stödet riktar sig till samtliga områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde och ansökningsperioden för år 2024 pågår från den 26 januari till och med den 1 mars 2024. Besked om beviljade bidrag ges i juni 2024.

Sök Hjärnfondens bidrag för postdoktorala anställningar 2024

Ansökningar till Hjärnfonden för bidrag till postdoktorala anställningar lämnas in via ansökningssystemet Ted mellan den 22 april och den 5 juni 2024. Besked om tilldelning meddelas i slutet av november samma år.

Jävsregler

För att jäv inte ska förekomma när Vetenskapliga nämnden granskar de ansökningar som kommer in till Hjärnfonden finns ett internt regelverk som alltid tillämpas.

Integritetspolicy för forskare

Så här lagrar och behandlar vi personuppgifter i samband med ansökning av forskningsmedel från Hjärnfonden.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta