Hjärnfonden
Ge en gåva
En ung kvinna i ett labb som tittar i ett mikroskop

Hjärnfondens bidrag till postdoktorala anställningar 2024

Ansökningssystemet är öppet mellan 22 april och 5 juni 2024.

Ansökan om Hjärnfondens bidrag till postdoktorala anställningar måste lämnas in via ansökningssystemet Ted. Ansökan ska vara signerad av prefekt innan den skickas in av den sökande till Hjärnfonden. Observera att sista ansökningsdag är onsdagen den 5 juni kl 17:00 och att tilldelat anslag blir tillgängligt tidigast 1 januari 2025.

Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till anställningen ska i normalfallet ske senast 1 juli 2025.

Bidrag till ansökan kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.

Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.

Särskilt stöd från Mattsons Minnesstiftelse

Bidrag till anställning kan även erhållas med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot traumatisk hjärnskada och sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas. Ange i ansökningssystemet om ansökan även avser stöd från Mattsons Minnesstiftelse.

Till ansökningssystemet

Ansökningssystemet öppnar den 22 april.

Sökbara bidragsformer

Frågor om utlysningen

Har du frågor angående utlysningen vänligen kontakta forskningsstödforskningsstod@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta