Hjärnfonden
Ge en gåva
En bild från ett labb där någon med blå handskar gör tester.

Hjärnfondens forskningsbidrag 2024

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Det går även att erhålla forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

2024 års ansökningsomgång är öppen från och med den 26 januari. Ansökan måste lämnas in via ansökningssystemet Ted. Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars kl 17:00.

Hjärnfonden strävar efter att öka utdelade forskningsbidrag. Storleken på stödet är vanligtvis 600 000 kronor per år under ett, två eller tre år och riktar sig till projekt inom hela det neurovetenskapliga området. Högre belopp och längre bidragsperioder kan komma ifråga för projekt som av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. För detaljer, se aktuell ansökningsblankett.

Forskningsbidrag kan även erhållas med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

Det finns även möjlighet att erhålla finansiering från donatorer som ingår i Hjärnfondens donatorsprogram. Detta söks inom den ordinarie forskningsbidragsansökan där man får möjlighet att godkänna att ansökan även kan komma att presenteras för intresserade donatorer. Alla forskningsinriktningar är aktuella.

Till ansökningssystemet

Ansökningssystemet är öppet 26 januari till 1 mars kl.17.00.

Frågor om utlysningen

Har du frågor angående utlysningen vänligen kontakta forskningsstödforskningsstod@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta