Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfondens styrelse

Styrelsen företräder stiftelsen vars yttersta uppgift är att främja forskning om hjärnan. Detta görs genom ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning om hjärnan samt genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

För att infria det överordnade målet måste styrelsen säkerställa att stiftelsens inriktning mot i första hand insamling bland allmänhet och andra givare är den rätta, samt att stiftelsens givare, medarbetare och andra viktiga intressenter sköts på så sätt att det överordnade målet kan mötas. Styrelsens ledamöter omfattas av Hjärnfondens jävpolicy. Styrelsearvoden utgår ej.

Mål och inriktning beslutas årligen av styrelsen liksom strategi och direktiv inför kansliets framtagande av verksamhetsplan för kommande år. Styrelsens arbete för året skall utvärderas mot bakgrund av det långsiktiga målet och antagen inriktning.

Styrelsen utser på årsmötet revisorer, som skall säkerställa att stiftelsen drivs och styrelsearbetet sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Styrelsemedlemmar

Peter Thelin,

Ordförande
Partner i Brummer & Partners AB. Tidigare Carve Capital AB, SEB, Alfred Berg, Investment AB Eken och Saab-Scania.

Lars Olson,

Senior professor i neurobiologi och leder en forskningsgrupp vid Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Forskningen rör hjärnans utveckling, ryggmärgsskador, neurodegenerativa sjukdomar, åldrande och minnesstörningar. Han står bakom en bok på svenska om hjärnan och dess sjukdomar. Lars Olson har varit engagerad i Hjärnfonden sedan dess tillblivelse och var 2010-2015 fondens ordförande.

Louise Westerberg,

Entreprenör och grundade 1994 Viktor Rydberg Gymnasium, som idag är ett av Sveriges ledande skolföretag. Hon har en omfattande erfarenhet av donationsfinansiering, och är ledamot i Hjärnfondens styrelse sedan 2014.

Else Ingeborn,

Arbetar som Global Client Executive Large Corporates SEB, tidigare SwedBank, SEB och styrelseledamot på BRIS. Else började som ledamot i styrelsen 2017.

Fredrik Adolfsson,

Förflutet inom IKEA, både inom försäljning och distribution och som global hållbarhetschef. Han har arbetat på Naturskyddsföreningen med miljöfrågor och nu senast kommer han från Västra Götalandsregionen som regionsutvecklingsdirektör. Fredrik började som ledamot i styrelsen 2017.

Karsten Dalgaard,

Delägare (Partner) på McKinsey & Company, där han har arbetat sedan 2004 primärt med bolag inom läkemedel- och medicinteknikindustrin i Sverige och globalt. Karsten började som ledamot i styrelsen 2019.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta