Hjärnfondens styrelse

Styrelsen företräder stiftelsen vars yttersta uppgift är att främja forskning om hjärnan. Detta görs genom ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning om hjärnan samt genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

För att infria det överordnade målet måste styrelsen säkerställa att stiftelsens inriktning mot i första hand insamling bland allmänhet och andra givare är den rätta, samt att stiftelsens givare, medarbetare och andra viktiga intressenter sköts på så sätt att det överordnade målet kan mötas. Styrelsens ledamöter omfattas av Hjärnfondens jävpolicy. Styrelsearvoden utgår ej.

Mål och inriktning beslutas årligen av styrelsen liksom strategi och direktiv inför kansliets framtagande av verksamhetsplan för kommande år. Styrelsens arbete för året skall utvärderas mot bakgrund av det långsiktiga målet och antagen inriktning.

Styrelsen utser på årsmötet revisorer, som skall säkerställa att stiftelsen drivs och styrelsearbetet sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

 

Peter Thelin square

Peter Thelin (ordförande)
Partner i Brummer & Partners AB. Tidigare Carve Capital AB, SEB, Alfred Berg, Investment AB Eken och Saab-Scania.

 

 

 

Lars Olson kvadratLars Olson
Lars Olson är senior professor i neurobiologi och leder en forskningsgrupp vid Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Forskningen rör hjärnans utveckling, ryggmärgsskador, neurodegenerativa sjukdomar, åldrande och minnesstörningar. Han står bakom en bok på svenska om hjärnan och dess sjukdomar. Lars Olson har varit engagerad i Hjärnfonden sedan dess tillblivelse och var 2010-2015 fondens ordförande.

 

 

Louise Westerberg kvadratLouise Westerberg
Louise Westerberg är entreprenör och grundade 1994 Viktor Rydberg Gymnasium, som idag är ett av Sveriges ledande skolföretag. Hon har en omfattande erfarenhet av donationsfinansiering, och är ledamot i Hjärnfondens styrelse sedan 2014.

 

 

 

Lars Bergman kvadratLars Bergman
Lars Bergman är nationalekonom och ledamot sedan 2013. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1977 och är professor i nationalekonomi vid lärosätet sedan 1984. 2004-2012 var han rektor för Handelshögskolan. Lars är även ledamot av IVA och ordförande i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

 

 

else

Else Ingeborn
Else Ingeborn arbetar som Global Client Executive Large Corporates SEB, tidigare SwedBank, SEB och styrelseledamot på BRIS. Else började som ledamot i styrelsen 2017.

 

 

 

fredrik-aFredrik Adolfsson 
Fredrik Adolfsson har ett förflutet inom IKEA, både inom försäljning och distribution och som global hållbarhetschef. Han har arbetat på Naturskyddsföreningen med miljöfrågor och nu senast kommer han från Västra Götalandsregionen som regionsutvecklingsdirektör. Fredrik började som ledamot i styrelsen 2017.

 

 

Karsten Dalgaard
Karsten Dalgaard är delägare (Partner) på McKinsey & Company, där han har arbetat sedan 2004 primärt med bolag inom läkemedel- och medicinteknikindustrin i Sverige och globalt. Karsten började som ledamot i styrelsen 2019.