Hjärnfondens ledningsgrupp

 

Anna Hemlin – Generalsekreterare, tf  chef på avdelningen forskning och samhälle

Anna Hemlin är marknadsekonom från IHM Business School och diplomerad fundraiser från Berghs School of Communications. Anna har arbetat länge med insamling och medlemsrekrytering samt olika typer kommunikation och marknadsföring, bland annat på Naturskyddsföreningen och TV4.

Läs mer om Anna här

 

 

Karl Skoog – Marknads- och kommunikationschef

Karl Skoog jobbade med marknad, kommunikation och varumärket på flertalet positioner under 10 år på  Tele2. Under de senaste åren drev han det syftesdrivna och prisade varumärket Fotografiskas internationella satsning över hela världen. Han har hela tiden jobbat med att försöka koppla ihop insikter med kreativitet och relevans för att skapa en så stor affärsnytta som möjligt.

 

 

Tommy Sollén – Insamlingschef

Tommy Sollén har 20 års gedigen bakgrund inom digital marknadsföring från den privata sektorn vilket nu appliceras inom insamling på Hjärnfonden. Tommy har tidigare arbetat på bland annat Icon Medialab och VisitSweden samt som egen konsult.

 

 

 

Mikael Färjsjö  – Insamlingschef;  Stora gåvor & företagssamarbeten.

Mikael Färjsjö arbetade tidigare på Cancerfonden som insamlingschef och förändringsledare och har tidigare även arbetat som managementkonsult samt haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer-TV, General Electric samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet, Nokia och Panasonic. Mikael har ett stort samhällsengagemang är vice ordförande för branschorganisationen Giva Sverige.