Hjärnfonden är en dynamisk och kreativ organisation som ständigt utvecklas i syfte att skapa bättre förutsättningar för svensk hjärnforskning. Mycket av det vi gör sammanfattas i Hjärnfondens årsberättelse. I den beskriver vi vad som hänt på forskningsfronten, vilka aktiviteter Hjärnfonden har genomfört samt intervjuar personer som på olika sätt medverkat till den positiva utvecklingen. Det kan vara donatorer som berättar om varför de valt att engagera sig i hjärnforskning eller forskare som presenterar årets resultat. Vi redovisar även vilken forskning som Hjärnfonden stöttat under året.

Du kan ladda ner pdf:erna här. För att kunna göra det behöver du ha Acrobat Reader.
Om du inte har det kan du ladda ner Acrobat Reader här.

Årsberättelse för 2016

I vår årsberättelse kan du läsa om allt spännande som hänt under 2016, till exempel:

  • Hjärnfonden lanserade kampanjen ”Min fulla potential”. Med den vill vi öka kunskapen om att barn med NPF-diagnos ofta saknar det stöd de behöver samt samla de goda exemplen när skolan har tagit initiativ och anpassat undervisningen och miljön så att den fungerar för alla.
  • Över 200 000 signerade med fel hand för att uppmärksamma behovet av bra rehabilitering efter stroke och de insamlade underskrifterna överräcktes våren 2016 tillsammans med fem krav på bättre strokerehabilitering till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
  • Allt fler startar en egen insamling hos Hjärnfonden till förmån för forskningen. På en artistgala  i april samlades nästan en halv miljon kronor in till forskningen om ALS. Pengarna går till projektet FFAC, Fight For A Cure, som har sitt ursprung i en egen insamling hos Hjärnfonden. Insamlingen startades av en släkt i Knisslinge.

Ladda ner Hjärnfondens årsberättelse 2016

Ladda ner Hjärnfondens årsberättelse 2015

Ladda ner Hjärnfondens årsberättelse 2014

Ladda ner Hjärnfondens årsberättelse 2013

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta