Hjärnfonden är en dynamisk och kreativ organisation som ständigt utvecklas i syfte att skapa bättre förutsättningar för svensk hjärnforskning. Mycket av det vi gör sammanfattas i Hjärnfondens årsberättelse. I den beskriver vi vad som hänt på forskningsfronten, vilka aktiviteter Hjärnfonden har genomfört samt intervjuar personer som på olika sätt medverkat till den positiva utvecklingen. Det kan vara donatorer som berättar om varför de valt att engagera sig i hjärnforskning eller forskare som presenterar årets resultat. Vi redovisar även vilken forskning som Hjärnfonden stöttat under året.

Du kan ladda ner pdf:erna här. För att kunna göra det behöver du ha Acrobat Reader.
Om du inte har det kan du ladda ner Acrobat Reader här.

Årsberättelse 2017

I vår årsberättelse kan du läsa om allt spännande som hänt under 2017, till exempel:

  • Vårt engagemang för en bättre skola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I kampanjen #FrågaBarnen samlade vi in över 600 önskemål från barn och föräldrar som vi överlämnade till Utbildningsdepartementet.
  • Hjärnfondens arbete för ett vänligare arbetsklimat som kan minska den långvariga och skadliga stressen. På vår hemsida finns ett omfattande informationsmaterial om stressrelaterad psykisk ohälsa, bland annat om att upptäcka viktiga varningssignaler och hur man förebygger den ohälsosamma stressen.
  • Tobias, Louise, David och många andra av Hjärnfondens eldsjälar som bidrar till forskningen genom sina egna insamlingar.

Här kan du ladda ner Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Tidigare årsberättelser

Dela sidan