Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är smärta?

Smärta varnar om att det finns en skada i kroppen och kan vara av flera olika typer. Smärtan kan vara ett resultat av skadad vävnad, nervsmärta, psykogen smärta men smärtan kan även sakna uppenbar orsak och vara kort- eller långvarig.

Smärta

Smärta är en varningssignal om en skada eller sjukdom. Smärtan kan uppstå plötsligt och kan gå över snabbt eller bli mer långvarig och pågå upp till flera månader. Orsakerna kan variera men den vanligaste formen är smärta från skadad vävnad. Denna smärta kan uppstå efter en fraktur, brännskada, operation eller när man får en inflammation. En annan form av smärta är nervsmärta som beror på en skada eller sjukdom i nervsystemet som till exempel vid multipel skleros (MS) eller om en nerv kommer i kläm. Psykogen smärta är ett tillstånd som uppstår vid psykisk sjukdom som t ex djup depression eller svår posttraumatisk stress.

Man skiljer på akut och långvarig smärta. Långvarig smärta kvarstår efter normal läkningstid, mer än 3 månader, eller återkommer gång på gång (exempel migrän) och beror ofta av många faktorer. Exempel på sjukdomar med långvarig smärta är reumatism, artros, multipel skleros (MS), nervskador, ryggvärk, huvudvärk, fibromyalgi, muskelvärk m fl men förekommer även vid vissa typer av funktionsnedsättning.

Vid en skada är ofta flera smärtmekanismer inblandade. En del smärttillstånd kan heller inte hänföras till någon av de övriga kategorierna. I de fallen är orsaken svår att identifiera men kan ändå ge stora besvär. Exempel är pisksnärtsskada/whiplash, ryggvärk, smärta i nacke/axlar och fibromyalgi.

Symtom på smärta

Smärtsymtomen från skadad vävnad är i regel väl avgränsad och lätt att beskriva, förutom smärtor från inre organ som kan ge en mer diffus smärtupplevelse.

En skada i nervsystemet ger ofta en förändrad känseluppfattning. Antingen får man nedsättning eller bortfall av känsel eller så kan den förstärkas. Smärtan kan stråla ut i armar eller ben och ibland komma i attacker. Nervsmärta är mer svårbehandlad än smärta från skadad vävnad och består oftast under längre tid.

Som ett resultat av smärta kan du få hjärtklappning, känna illamående, få höjt blodtryck, kallsvettas, andas snabbt och ytligt, blekna och bli yr.

Behandling av smärta

Behandlingen vid smärta är individuell och måste anpassas efter varje patient. Vilken behandling som blir aktuell beror även på typen av smärta. De behandlingar som ger mer långsiktiga effekter är:

  • Fysisk aktivitet såsom konditions- och muskelträning
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Smärtstillande läkemedel
  • Elektrisk stimulering av nerver

Det finns metoder för kortsiktigare lindring såsom till exempel avslappning, massage och kyla/värme. När inte vanlig lindring fungerar finns det även hjälp till smärthantering i form av samtalsterapi med mera.

Visste du att

  • Fantomsmärta är smärtor som kan uppstå efter en amputation och upplevs komma från den kroppsdel som saknas
  • Hur starkt du reagerar på smärta beror på hur du mår och om du är i psykisk balans
  • På en smärtmottagning samarbetar många olika professioner (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, kurator, specialisttandläkare m fl) för att hjälpa patienter som lider av långvarig smärta

Publicerad 2017-03-03

Stöd forskning om smärta

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta