Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom orsakas av att nervecellerna i ett särskilt område i hjärnan, substantia nigra, bryts ner. Sjukdomen gör sig oftast tillkänna i vid 55-60 års ålder och påverkar förmågan att kontrollera kroppen. Skakningar, långsamhet och stelhet är vanliga besvär.

Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom då man har brist på signalsubstansen dopamin.1 Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna.  Sjukdomen har ett långsamt förlopp och ger besvär som skakningar, långsamhet och stelhet. Det finns behandling som lindrar symtomen.2

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk nervsjukdom1 som gör att nervceller som tillverkar dopamin1 bryts ned och förstörs1. Dopamin är en signalsubstans1 som har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna2. Bristen på dopamin gör att hjärnan får svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.2 Sjukdomen ger besvär som långsamhet, skakningar och stelhet. Förloppet vid Parkinsons sjukdom är långsamt och symtomen ökar efterhand. Vilka symtom man har och hur de yttrar sig varierar mycket mellan olika personer. Hur svåra besvären är växlar ofta under dagen och kan gå i perioder.3

Ungefär 25 000 svenskar lider av Parkinsons sjukdom.2,5 Varje år insjuknar uppskattningsvis 2 000 nya personer.4-5 De flesta insjuknar mellan 55 och 65 års ålder.2 Ungefär en procent av personer som är över 60 år får Parkinsons sjukdom,1,6 men hos cirka 20 procent har sjukdomen startat redan vid 30 års ålder2. Sjukdomen är vanligast hos män.2

Orsaken till att man får Parkinsons sjukdom är inte helt kartlagd men flera faktorer tycks samverka. Det finns forskning som tyder på att vissa former av sjukdomen kan vara ärftliga. Vissa giftiga ämnen kan också göra att celler i hjärnan, som bildar viktiga signalsubstanser, förstörs.1

Parkinsons sjukdom – symtom

De mest framträdande symtomen vid Parkinsons sjukdom är förknippade med rörelseförmågan, det vill säga motoriska symtom.3

De tre främsta symtomen är:7

 • nedsatt rörelseförmåga
 • muskelstelhet
 • skakningar

Det är också mycket vanligt med försämrad balans. De här symtomen kan i sin tur medföra en rad olika motoriska problem som exempelvis svårt att resa sig, svårt att gå, svårt att komma i gång med mera.7 Sjukdomen börjar ofta med skakningar, men det symtom som ger mest besvär är den nedsatta rörelseförmågan, även kallat röreslefattigdom.3

Tidiga symtom

Symtomen vid Parkinsons sjukdom kommer smygande och förvärras med tiden. Det vanligaste första symtomet är skakningar i ena handen.1 Andra tidiga symtom är dålig rörelseförmåga i armarna, nedsatt förmåga att skriva, utslätad mimik och svag röst. 3

I ett tidigt skede förekommer symtomen ofta i ena kroppshalvan1,7 med skakningar, fumlighet och smärta7, för att efter något år omfatta båda kroppshalvorna.3

Motoriska symtom

Symtom kopplade till rörelseförmågan kallas motoriska symtom. Typiska motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom är: 1

 • Skakningar – en kroppsdel skakar när man är avslappnad.
 • Stela muskler – muskler blir stela och det kan vara svårt att röra sig.
 • Rörelseförmågan försämras – det kan vara långsammare rörelser som är svårare att sätta i gång, svårare att gå, gången är långsammare och stegen kortare. Svårt att knäppa knappar, knyta skorna eller att skruva i en skruv.
 • Det tar längre tid – det kan vara svårare och kan gå långsamt att skriva och handstilen blir mindre.
 • Simultankapaciteten minskar – svårt att göra två saker samtidigt. Det kan till exempel vara svårt att fullfölja en rörelse om man blir avbruten med en fråga.

Övriga symtom

Parkinsons sjukdom kan även ge andra symtom, utöver de motoriska:1

 • lågt blodtryck1
 • urinträngningar (som gör att man oftare måste gå på toaletten, framför allt på natten) 1
 • urininkontinens1
 • förstoppning/hård i magen1
 • minskad sexlust, svårare att få erektion eller orgasm1
 • problem att reglera kroppstemperaturen1
 • mjälleksem i ansikte och hårbotten1
 • balanssvårigheter7
 • svårt att prata1
 • det kan ta längre tid att fatta beslut1
 • svårt att känna smak och lukt1
 • nedstämdhet1 och depression
 • trötthet och sömnsvårigheter (har svårt att somna och sover dåligt)1

 Senare symtom

I senare skede av sjukdomen kan symtom som problem med minne och tankeförmåga uppträda.7 Med tiden blir alla rörelser jobbigare, går långsammare och kräver en större mental ansträngning.7 Det blir allt svårare att utföra spontana rörelser eftersom det krävs koncentration för att röra sig.1

Diagnos och behandling av Parkinsons sjukdom

Diagnosen Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Ibland kan man först behöva utesluta andra orsaker till symtomen genom att göra en datortomografi eller magnetkameraundersökning (MR). Dessa undersökningar kan dock inte bekräfta Parkinsons sjukdom, men utesluta andra sjukdomar som går att se på datortomografi eller MR. 1

Om Parkinson misstänks kan vidare undersökningar, så kallade SPECT eller PET-undersökningar, göras för att undersöka om det finns brist på dopamin i hjärnan. Utredningen brukar göras i samverkan mellan vårdcentralen och en specialistmottagning.1

Även om Parkinsons sjukdom inte går att bota eller bromsa5 kan symtomen behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Läkemedel

Som nämnts tidigare orsakar Parkinsons sjukdom brist på dopamin vilket gör att nervimpulserna förändras. Det finns flera läkemedel vars effekt går ut på att ersätta bristen på dopamin. Det gör genom att man tillför levodopa, ett ämne som kroppen omvandlar till dopamin.1 De flesta patienter blir mycket bättre från sina symtom med hjälp av dessa läkemedel och kan leva många år med begränsade besvär.
Det finns även läkemedelsbehandling som kan förbättra verkan av dopaminet eller verkar genom att bromsa nedbrytningen av levodopa eller dopamin. Läkemedlen kan ges i olika kombinationer för att uppnå bästa möjliga symtomlindring.1

Avancerad medicinsk behandling

Efter ett antal år uppkommer emellertid svårighet att uppehålla en jämn behandlingseffekt över dygnet och så småningom en varierande rörelseförmåga med perioder av stelhet, bättre rörlighet och ofrivilliga rörelser i ett svårförutsägbart mönster. I dessa situationer kan en jämn tillförsel av läkemedel via en bärbar pump eller elektrodstimulering (DBS, deep brain stimulation) ge betydande förbättring.

Fysio- och arbetsterapi

Andra behandlingar som har stort värde för att återvinna och behålla funktioner är fysioterapi och arbetsterapi.6

Det här kan man göra själv

Det finns alltid saker man kan göra själv för att påverka sitt sjukdomstillstånd till det bättre. Nedan följer några exempel:

 • Införskaffa kunskap.
  Genom att skaffa sig kunskap om sjukdomen och hur den verkar har man betydligt större möjligheter att leva ett bra liv. Det är också bra att involvera och engagera de närstående i allt som rör sjukdomen.1
 • Viktigt med fysisk träning
  Det är bra att försöka underhålla kroppens rörlighet och smidighet med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet. Man kan få råd och hjälp med träningsprogram av en fysioterapeut.1,5
 • Undvik stress
  Stress kan förvärra symtomen7 och förstärka besvären från Parkinsons sjukdom1. Försök att undvika stress och att hitta metoder som hjälper till med avkoppling.1
 • Prioritera vila och sömn
  Vid Parkinsons sjukdom förbättras många symtom om man vilar och sover ordentligt.7 Det är därför viktigt att prioritera återhämtning och god sömn.

Forskning om Parkinson

För närvarande fokuserar forskningen på att hitta en behandling som bromsar själva nervcellsnedbrytningen, en bromsmedicin. Det pågår en rad sådana studier runt om i världen med olika uppslag.5 Även transplantation med nervceller som erhålls från stamceller är något man testar i kliniska prövningar.8 Nya avbildningstekniker möjliggör att vi kan följa vad som händer med olika nervcellstyper i olika delar av hjärnan under sjukdomsförloppet, vilket skulle kunna ge större förståelse för bakgrunden till Parkinsons sjukdom och även möjliggöra individualiserade behandlingar. Kunskapen om genetiska orsaker och riskfaktorer ökar också hela tiden.

Visste du att…?

 • … skakning i ena handen är det första symtomet hos 75 procent av alla personer som fått Parkinsons sjukdom? 
 • … Parkinsons sjukdom är vanligare bland män? 
 • … professor Arvid Carlsson belönades med Nobelpriset år 2000 efter att redan år 1957 ha föreslagit att brist på dopamin kan förklara symtomen vid Parkinsons sjukdom? 
 • … ungefär 25 000 svenskar är drabbade av Parkinsons sjukdom?2,5
 • … det finns cirka 8 miljoner personer i världen som har Parkinsons sjukdom?5

Läs mer på Parkinsonförbundets hemsida >>

Referenser:

 1. 1177/Parkinsons sjukdom
 2. Neurologicentrum
 3. Neuro/Symtom vid Parkinson
 4. Lunds Universitet
 5. Karolinska/Medicinvetarna  avsnitt #80: Vad vet du om Parkinsons sjukdom? (Per Svenningsson)
 6. Internetmedicin
 7. Parkinsonförbundet
 8. Lunds Universitet/Klinisk studie godkänd – ny stamscellsbaserad behandling av PS

Publicerad 2014-07-15
Uppdaterad 2023-04-13

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Tomas Björklund är professor i neurovetenskap vid Lunds universitet.

Svensk Parkinsonforskning i framkant

Parkinsons sjukdom beskrevs redan för flera tusen år sedan, men vi vet fortfarande inte vad orsaken är. Det vill professor Tomas Björklund ändra på – med hjälp av ”lärande” datorer.
Camilla Lindståhl och hennes man Magnus när de gifter sig

Parkinsons sjukdom drabbar hela familjer

Både Camilla Lindståhls make och pappa insjuknade i Parkinsons sjukdom ungefär samtidigt. Här berättar hon om hur vardagen successivt har förändrats – till oigenkännlighet.

Stöd forskning om Parkinsons sjukdom

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta