Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt tillstånd som innebär att personen får en kombination av motoriska och vokala tics.

En person med Tourettes syndrom utvecklar ofrivilliga rörelser och ljud som kallas tics.1,2 Syndromet är ofta ärftligt2 och kan inte botas3, men brukar bli lindrigare under senare delen av tonåren.2 Behandling med KBT och läkemedel kan också lindra symtomen.3

Om Tourettes syndrom, TS

Tourettes syndrom förkortas ofta TS och är en funktionsnedsättning där man2,4 vanligtvis redan under barndomen2 utvecklar tics. Tics är plötsliga ofrivilliga rörelser och ljud.1,3 Det kan se ut om att man gör tics med flit, men tics är alltid ofrivilliga.1

Tics kan vara motoriska eller vokala.

Motoriska tics innebär ofrivilliga rörelser och ryckningar, som exempelvis att blinka med ögonen, göra grimaser, att rycka med axlarna eller att härma någon annans rörelser.1 Det kan även vara skutt, hopp, sparkar och snurrar.2

Vokala tics innebär ofrivilliga ljud som man gör med munnen, nästan eller halsen, som exempelvis att hosta, harkla sig eller att fnysa eller snörvla med näsan. Det kan även vara att upprepa ord eller meningar eller härma eller upprepa vad andra har sagt. 1, 2 Man kan även ha en tendens att säga fula ord eller att använda svordomar, det kallas koprolali.2

Ungefär tio procent av alla barn har lindriga tics vid något tillfälle under sin barndom. Men cirka en procent av alla barn har diagnosen TS och uppskattningsvis 0,5 procent av alla vuxna. TS är vanligare hos pojkar än hos flickor.2

TS är ofta ärftligt. Syndromet kommer, precis som många andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, ur en komplex kombination av genetiska och miljörelaterade faktorer.2 TS tros bero på störningar i utmognaden av de basala ganglierna i hjärnan.3

Tourettes syndrom – Symtom

Symtomen vid TS är, som tidigare nämnts, olika former av tics, en del enkla som snabba blinkningar eller harklingar medan andra kan vara mer komplexa som skutt och hopp eller att härma vad andra säger.2

Debut i barnaåren

TS debuterar vanligtvis under barndomen.2 Symtomen börjar komma i 4–7-års åldern och brukar inledningsvis bestå av motoriska tics, ofta i ansiktet.2-4 Vokala tics kommer i allmänhet senare.2 Ticsen blir sedan allt vanligare och svårare i takt med att tonåren närmar sig.2,4 De brukar nå sin kulmen runt 10–12 års ålder, för att sedan gradvis avta. Tillståndet kan visserligen vara livslångt, men hos många kvarstår bara minimala symtom vid vuxen ålder.3

Kontroll av tics och förkänningar

Det går att minska eller undertrycka tics genom stark koncentration.3 Barn med TS lär sig ofta att dölja eller hålla tillbaka sina tics i skolan eller när de är tillsammans med andra, men släpper sedan loss sina tics när de kommer hem.3,5 Det är vanligt att kunna känna när ticsen är på väg, det brukar kallas förkänningar. Det kan exempelvis klia eller bränna i ögonen, man kan känna obehag i halsen eller ha muskelspänningar.3,5

Andra symtom och samtidiga diagnoser

TS är ofta förknippade med ytterligare symtom som tvång samt bristande impulskontroll och uppmärksamhet.2 Barn med TS kan ha svårt att sitta still, de kan ha läs- och skrivsvårigheter och/eller dålig motorik. Många barn upplever skoltiden som svår och särskilda anpassningar kan behövas3. Det är vanligt att samtidigt ha diagnoser som adhd, OCD och autismspektrumtillstånd och/eller andra relaterade tillstånd som ångest, depression och sömnproblem.2

Symtomen kan förvärras av infektioner2, stress, utmattning eller upphetsning men även vid avkoppling kan ticsen öka

Diagnos Tourettes syndrom

Diagnosen TS kan ställas om man haft minst två motoriska tics och ett vokalt tics (men inte nödvändigtvis samtidigt) som förekommit så länge tillståndet har varit aktuellt.2,4 Vidare ska ticsen ha börjat före 18 års ålder samt pågått under minst ett års tid. Man måste även kunna utesluta att symtomen är kopplade till läkemedel eller droger för andra medicinska tillstånd.6

Om man bara har motoriska eller vokala tics (men inte både och) kallas det ihållande motoriska eller vokala tics. Tics under kortare tid än ett år, kallas övergående eller tillfälliga tics.1

Barn med Tourettes syndrom blir lätt missförstådda. De behöver få tidig diagnos och rätt hjälp och därmed möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Behandling Tourettes syndrom

Ticsen kan inte botas, men de kan lindras med hjälp av behandling.3

Först och främst behöver den drabbade själv och personer i den närmaste närheten får information om tillståndet. För en person med TS är det också mycket viktigt med en accepterande omgivning. Tjat, fokus på symtomen, att skälla på och bestraffa personen, förvärrar bara tillståndet.3

Behandlingen kan bestå av olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT) samt medicinsk behandling. 2, 3

Forskning om Tourettes syndrom

Forskning pågår om sambandet mellan TS och andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADD och OCD (tvångssyndrom). Man har även länge undersökt genetiken runt TS och kunnat konstatera att TS orsakas av genetiska förändringar, det vill säga att strukturella förändringar i arvsmassan kan kopplas till TS.7 Ytterligare forskning pågår för att identifiera möjliga miljöfaktorer som ökar risken att utveckla TS, tics eller tvångssyndrom.8

Visste du att…

 • … den franske läkaren Gilles de la Tourette var först med att beskriva tillståndet, Tourettes syndrom, år 1885? 2
 • …TS är 3–4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.2
 • …ungefär en procent av världens befolkning har TS?9

Referenser

 1. Region Stockholm/Barn-och ungdomspsykiatri
 2. Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet
 3. Medibas
 4. Attention
 5. Region Uppsala
 6. Center for Disease Control, USA
 7. Forskning.se
 8. Karolinska Institutet
 9. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Publicerad 2015-01-20
Uppdaterad 2024-06-25

Stöd forskning om Tourettes syndrom

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta