Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen innebär att hjärnans nervceller gradvis bryts ner och dör vilket bland annat påverkar minnet och tidsuppfattningen.


Emelie Bäckelin som är vetenskaplig redaktör på Hjärnfonden berättar mer om Alzheimers sjukdom.

Om Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör mellan 60 och 70 procent av alla fall. Sjukdomen kännetecknas av onormala proteininlagringar i hjärnan, så kallade amyloida plack. Placken består främst av proteinet beta-amyloid, som även förekommer i en frisk hjärna.

Placken uppträder först i hippocampus (hjärnans minnescentrum) och sprider sig efterhand till andra delar av hjärnan. I tillägg bildas små trådliknande strukturer inuti cellkroppen. Dessa består av proteinet tau och kallas för fibriller, eller tangles. Efterhand sprider sig de sjukliga förändringarna och gör att en allt större del av hjärnans nervceller förtvinar och dör. De största riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom är hög ålder och ärftlighet. Bidragande riskfaktorer kan bland annat vara högt blodtryck, stillasittande, hörselnedsättning och upprepade skallskador.   

Symtom vid Alzheimers sjukdom 

Det vanligaste symtomet vid Alzheimers sjukdom är att man har svårt att minnas det som skett nyligen. Man kan också få svårt att uttrycka sig i tal och skrift, sämre lokalsinne och tidsuppfattning och svårare att utföra ändamålsenliga kroppsrörelser. Omdömet och koncentrationsförmågan försämras. I början är den sjuke ofta medveten om sina problem och kan försöka dölja dem. Efterhand blir det allt svårare att klara det dagliga livet. Personen är ofta orolig, nedstämd och har ångest. De sviktande minnesfunktionerna och den ofta förvrängda verklighetsuppfattningen kan göra situationen svårhanterlig för närstående. 

Diagnos Alzheimers sjukdom 

Basutredningen av Alzheimer börjar med en undersökning hos allmänläkare, datortomografi av hjärnan för att utesluta andra orsaker till symtomen, Mini-mental test (MMT) för att gradera symtomen och blodprov för att utesluta andra sjukdomar som kan tänkas påverka kognitiv förmåga. Efter detta kan patienten remitteras till en utvidgad utredning där mera avancerade diagnostiska metoder används (olika hjärnavbildningsmetoder, ryggmärgsprov och utökad neuropsykologisk testning). 

Behandling Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom går idag inte att bota. Det går dock att lindra symtomen med mediciner som förstärker signalsystem som skadats i hjärnan. Den symtomlindrande medicineringen kan förbättra koncentrationsförmågan, minnet och språket under en begränsad tid. För personer med Alzheimers sjukdom är det viktigt att leva ett liv med fasta rutiner för att underlätta vardagen. Stimulans, motion och en allsidig kost är viktigt för att hjärnan ska fungera så bra som möjligt.  

Forskning om Alzheimers sjukdom 

Det pågår mycket forskning kring demenssjukdomar, inte minst Alzheimers sjukdom. Bland annat för att klarlägga vilken roll beta-amyloid och tau spelar i den underliggande sjukdomsprocessen. Under de senaste åren har genombrott gjorts och inom en snar framtid kommer det sannolikt gå att bromsa sjukdomens förlopp med nya läkemedel. Det pågår även stora studier för att hitta fler genetiska orsaker till Alzheimers sjukdom, samt epidemiologiska studier för att hitta fler riskfaktorer som går att påverka.   

Visste du att… 

…Totalt beräknas cirka 150 000 personer i Sverige ha någon form av demenssjukdom och varje år insjuknar cirka 20 000–25 000 svenskar. 

…I dag beräknas drygt 100 000 personer lida av Alzheimers sjukdom i Sverige och ser man till hela världen är ungefär 20 miljoner människor drabbade. 

…Omkring 7000 svenskar som har Alzheimers sjukdom är under 65 år. 

…De totala samhällskostnaderna för demenssjukdom har uppskattats till över 80 miljarder kr per år i Sverige (år 2019)  

Att leva med Alzheimer

Maja Nygrens svärfar Stig har Alzheimers sjukdom. Här berättar hon i en film om hur hans diagnos påverkat många människor i hans omgivning, inte minst den närmaste familjen.

Var med i kampen mot Alzheimers sjukdom

Omkring 100 000 svenskar har Alzheimers sjukdom. Idag finns inget sätt att bota sjukdomen. Här kan du se en film där professor Caroline Graff från Karolinska Institutet berättar om sjukdomen.

Stöd forskningen om Alzheimers sjukdom

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta