Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är stamceller?

Stamceller är ursprunget till kroppens alla andra celler. Stamceller används redan idag vid till exempel leukemibehandling men forskning pågår även inom många andra områden.

Stamceller

Stamceller är ursprunget till andra celler i vår kropp och de egenskaper som primärt utmärker dem är att de obegränsat kan dela sig och att de har potential att mogna ut till andra celltyper. Efter befruktningen är det sådana celler som utgör startmaterialet till alla andra celler i kroppen och bildar de första cellerna i den nya individen, så kallade embryonala stamceller. Cellerna mångfaldigas och allteftersom utvecklingen av ett foster sker blir stamcellerna mer och mer specialiserade. Till slut utvecklas de istället till celler som bygger upp kroppens olika organ – nerver, muskler, ben, hud, hjärtmuskel, lever med flera.

Resterande del av livet finns och nybildas det stamceller, så kallade adulta stamceller, i framförallt benmärgen men även i andra vävnader som hud, lever, fettvävnad liksom i hjärnan. Förutom att stamceller spelar stor roll under utvecklingen, underhåller och återbildar de kroppens vävnader i vuxen ålder.

Celler från benmärgen kallas blodstamceller och kan utvecklas till röda och vita blodkroppar.  Sedan många år används blodstamsceller i behandlingen av bland annat leukemi (blodcancer). Stamceller i nervsystemet kallas neurala stamceller. Om man får en störning i utvecklingen av dessa och de vävnader de ska ge upphov till kan det få förödande konsekvenser för nervsystemet och dess funktion.

Hur används stamceller idag

Vid svåra blod- och benmärgssjukdomar är transplantation av benmärg en etablerad behandling. Förutom att transplanteras från benmärgen kan man även ta ut stamceller från navelsträngsblod, som är rikt på stamceller, respektive sålla ut stamceller från blodet i cirkulationen.

Stamceller används även inom fosterdiagnostik så kallad preimplantatorisk diagnostik vilket innebär att man i ett mycket tidigt stadium av fosterutvecklingen tar ut en eller två celler. Man kan på detta sätt undersöka om det finns kromosomavvikelse eller sjukdomsanlag i arvsmassan.

Andra områden där stamceller används är vid behandling av brännskador. Idag använder man patientens egna oskadade hudceller som odlas upp och tas som underlag för en form av hudplåster. Vid vissa former av sjukdomen multipel skleros (MS) har man kunnat transplantera patientens egna stamceller och sett en förbättring.

Forskning om att även använda stamceller för reparation av människans nervsystem pågår.

Forskning om stamceller

Forskning om stamceller sker inom ett antal olika områden som till exempel:

  • transplantera stamceller till patienter med Parkinsons sjukdom
  • De celler som hittills transplanterats till patienter har varit omogna nervceller
  • hur stamceller kan användas i läkningen av svåra sårskador
  • stamceller som ersättning för djurförsök
  • ersätta benvävnad som avlägsnats i samband med till exempel tumörbehandling
  • vid skadade hörselceller, diabetes, livshotande immunreaktioner

Visste du att

  • Det är svårare att hitta en mottagare av benmärg från en donator än det är vid en blodtransfusion.
  • I Sverige finns Tobiasregistret där man kan registrera sig som donator av benmärg.
  • Tobiasregistret är anslutet till en världsomspännande sammanslutning av donationsregister för att ge större möjligheter till matchning mellan donator och mottagare av benmärg.

Publicerad 2017-03-03

Stöd forskning om stamceller

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta