Vad är en hjärntumör?

Hjärntumör drabbar människor i alla åldrar. I Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år. Orsaken till hjärntumör är inte känd. Kemiska ämnen och arv kan spela in.

Hjärntumörer

 Hjärntumör drabbar människor i alla åldrar. I Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år. Orsaken till hjärntumör är inte känd. Kemiska ämnen och arv kan spela in. Tumörer i centrala nervsystemet kan vara primära eller sekundära. Primära tumörer uppstår i hjärnan. Sekundära är metastaser, dottertumörer, från cancer som har uppstått någon annanstans i kroppen men spridit sig till hjärnan.

Primära hjärntumörer kan vara godartade eller elakartade. Godartade tumörer växer långsamt och avgränsat från själva hjärnvävnaden, medan elakartade växer in i hjärnvävnaden och är svårare att operera bort. Det finns ett hundratal olika typer av primära hjärntumörer med olika prognos och behandling.

Hjärntumör – Symtom

Symtomen beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter. Hjärntumör kan ge krampanfall, huvudvärk och personlighetsförändring. Symptomen kan yttra sig som epileptiska anfall, synstörningar, tal- och hörselproblem, försämrad balans, minnesstörningar, förlamningssymtom, känselbortfall eller huvudvärk. Eftersom hjärnan är centrum för våra känslor förekommer även psykiska symtom vid hjärntumörer.

Diagnos och behandling av hjärntumör

Vid misstanke om hjärntumör gör man en neurologisk undersökning där känsel, rörelseförmåga och reflexer kontrolleras. Undersökningen ger en uppfattning om vilken del av hjärnan som har drabbats. För att se om det finns en tumör och var den sitter behöver skallen röntgas vilket görs med så kallad datortomografi eller magnetkamera.

Möjligheterna att bota en hjärntumörsjukdom beror på vilken typ av tumör man har, hur stor den är och var i hjärnan tumören växer. Operation och/eller strålbehandling är de viktigaste metoderna för att behandla hjärntumörer. Ibland ges också cellgifter. Man behandlar även symtomen med olika mediciner.

Forskning om hjärntumör

Nya tekniker inom neurokirurgin har under det senaste halvseklet utvecklats så att man nu kan bota en mycket stor del av de godartade tumörerna och nya tekniker är ständigt under utveckling. Andra intressanta forskningsområden är immunisering mot elakartade hjärntumörer med genmodifiering och olika former av immunterapi.

Visste du att

  • Hjärntumör är vanligast bland äldre människor. Hälften av alla patienter är över 60 år.
  • Symtomen beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter och kan yttra sig som epileptiska anfall, synstörningar, tal- och hörselproblem, försämrad balans, minnesstörningar, förlamningssymtom, känselbortfall eller huvudvärk.
  • 30% av alla hjärntumörer ger epileptiska anfall. Dessa patienter behandlas med antiepileptisk medicin.
  • Hos barn och tonåringar är det den näst vanligaste cancerformen med omkring 80 nya fall per år i Sverige.

Stöd forskning om hjärntumör


Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.