Hjärnfonden
Ge en gåva

Vad är tvångssyndrom?

Vid tvångssyndrom, även kallat OCD, har man ofrivilliga tankar eller utför ofrivilliga handlingar. Man får annars ångest eller tror att något hemskt kommer hända. När dessa ”tvång” tar mycket tid eller börjar påverka livet och blir ett hinder, klassas det som tvångssyndrom. Det finns behandling för tvångssyndrom.

Om tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom kan även kallas OCD och är en förkortning av engelskans Obsessive Compulsive Disorder.2,4 När man har tvångssyndrom2 har man ofrivilliga tankar1 (tvångstankar) och måste tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker på ett speciellt sätt (tvångshandlingar), annars får man ångest eller tror att det kommer att hända något hemskt.2

Att ha tankar eller idéer som man känner att man måste följa, kan alla ha.2 Det har de flesta människor ibland.2-3 Det kan handla om att upprepade gånger kontrollera att dörren är låst,2 att spisen är avslagen eller att undvika A-brunnar3. Just för stunden kan tvångstankarna och handlingarna hjälpa och göra att det känns bättre. Men med tiden kan det bli svårt att sluta med tvången.2 Det är när tvången börjar påverka livet och bli ett hinder, som det klassas som en sjukdom.3

Vad är tvångstankar?

En tvångstanke kan beskrivas om en påträngande tanke som irriterar, ger obehag eller skräms. Det kan handla om tankar på att man själv eller någon närstående kan råka illa ut eller att man själv kan råka skada någon fast man inte vill. De här tankarna kan leda till tvångshandlingar.3 Tvångshandlingar utförs för att man ska stå ut eller för att neutralisera tvångstankarna och få dem att försvinna för stunden.4 Vid tvångssyndrom har man både tvångstankar och tvångshandlingar. Dessa varvas ofta i perioder då man har tvångstankar och tvångshandlingar och perioder då man inte har det.2

Tvången kan medföra att allt börjar ta lång tid att utföra.2 När man har tvångssyndrom är man rädd att det ska ”bli fel” och känner sig ofta ensam med ansvaret för att det inte ska bli fel. Antalet saker som kan bli fel brukar kunna vara oändligt många och svåra att överblicka och exakt beskriva.  Man kanske är helt upptagen av tankar och kontroller, så pass att man inte tar sig hemifrån.3 Det kan vara att kontrollera elektiska apparater, att fönster är stängda, att kranar inte står och droppar osv.1 Det kan ta så mycket tid att man hindras från att gå i skolan, jobba och träffa vänner.2 Det är vanligt att man skäms över sitt beteende och drar sig undan.3

Förmågan att själv inse det orimliga i tvånget, varierar mellan olika personer.4 Det är vanligt att man är medveten om sitt beteende och vill sluta med tvånget, men att man inte kan eftersom man får ångest och andra jobbiga känslor om ”tvånget” inte följs.3 Man kan helt enkelt inte låta bli och tiger om sina problem. Ofta söker man i stället vård för andra problem som oro, nedstämdhet, handeksem och sömnsvårigheter.1

Tvångssyndrom drabbar minst två procent av svenskarna. Sjukdomen debuterar oftast under barn eller ungdomsåren (eller under tidiga vuxenår, men det är mindre vanligt).4 Tvångssyndrom är inget som kommer plötsligt, utan sker över tid och börjar ofta någon gång när man är mellan 10 och 17 år.5

Förekomsten av tvångssyndrom är jämnt fördelad mellan könen.4

Symtom vid tvångssyndrom (OCD)

Känslorna vid tvångssyndrom beskrivs som rädsla, kraftig ångest, skräck eller starkt obehag.1,4 Vanligtvis utlöses de här känslorna av oförmåga att lita till sina sinnesupplevelser och det leder till kontrollbeteenden.4

Tvångstankarna är återkommande och ihållande tankar, fantasier eller impulser.1 De börjar ofta med ”tänk om…” och kan vara3 tänk om jag blir smittad av någon svår sjukdom, tänk om det börjar brinna, tänk om min mamma dör eller tänk om jag har kastat något viktigt.1

En tvångshandling kan vara att man känner sig tvungen att göra på ett visst sätt för att tysta tvångstankarna eller för att minska ångest. Man kan ha en stark känsla av att något är fel och att man genom att utföra en handling upprepade gånger, kan göra det ”rätt” igen3 så att den rätta känslan uppstår4.

Vanliga symtom vid tvångssyndrom:6

 • Rädsla för smuts: Tvättar sig fast man vet att man är ren.
 • Rädsla för smitta: ”Tänk om jag fick HIV nu när jag tog i handtaget”.
 • Tvättvång: Tvättar sina händer, duschar, rengör föremål (fast man vet att de är rena).
 • Rädsla för att skada: ”Tänk om jag sticker kniven i någon, fast jag inte vill”.
 • Kontroller: ”Om jag inte kontrollerar spisen igen kan det börja brinna”.
 • Samlande och sparande: Har tvångstankar om att tappa bort saker eller att kasta saker som det visar sig att man behöver.
 • Sexuella tvångstankar: Rädsla för att vara pedofil.
 • Symetri: Ordnar och räknar tills det känns ”helt rätt”.

Tvångstankar och tvångshandlingar har en tendens att öka ju mer man oroar sig och ju mer man försöker undvika dem.2

Så ställs diagnosen tvångssyndrom (OCD)

För att diagnos tvångssyndrom ska kunna ställas ska: tvångstankar och/eller tvångshandlingar förekomma under minst en timme/dag, eller upplevas som mycket påfrestande, eller medföra att man fungerar sämre i vardagslivet.4

Behandling av tvångssyndrom (OCD)

Behandling vid OCD/tvångssyndrom består av en eller flera av dessa delar: 2

 • Man får lära sig om tvångssyndrom (den drabbade och närstående) (hur tvångstankar och tvångshandlingar hänger ihop och vad man kan göra för att sluta med dem)
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT (psykoterapi som går ut på att ändra de tankar, känslor och beteenden som är kopplade till tvångssyndromet, öva på situationer som är obehagliga lite i taget och få hjälp att låta bli tvångshandlingar)
 • Läkemedel (behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat)
 • Råd om levnadsvanor (kan handla om råd och stöd för sunda och regelbundna vanor kring exempelvis hälsosam kost, motion och sömn).

Forskning om tvångssyndrom (OCD)

Trots att tvångssyndrom är vanligt är kunskapen begränsad.7 Det finns forskning som visar att tvångssyndrom kan ha att göra med balansen mellan vissa ämnen i hjärnan. Det finns även forskning som visar att det finns en ärftlighet för tvångssyndrom.5

Det finns dock ännu ingen identifierad särskild gen som man sett har ett samband med tvångssyndrom. På Karolinska Institutet i Stockholm leds nu världens största studie för att kartlägga hela arvsmassan hos 10 000 patienter med tvångssyndrom och liknande tillstånd. Man hoppas att med hjälp av den här forskningen kunna lära sig mer om hur tvångssyndrom fungerar och att i förlängningen kunna utveckla nya läkemedel mot sjukdomarna.7

Visste du att?

 • … diagnosområdet tvångssyndrom är lika vanligt som diabetes? 7
 • … tvångssyndrom är vanligt vid kroniska tics (t ex Tourettes syndrom) och autismspektrumtillstånd (AST), som innefattar autism och Aspergers syndrom.4
 • … samlarbeteende som även kallas ”hoarding” är vanligt vid tvångssyndrom och ASD, men är numera en egen diagnos.4

Läs mer om tvångssyndrom på Svenska OCD-förbundet

Referenser:

 1. Svenska OCD-förbundet
 2. 1177
 3. Mind
 4. Internetmedicin
 5. 1177
 6. Viss
 7. Karolinska Institutet

Publicerad 23-03-14

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta