Hjärnfonden
Bild på en tjej som bär en kartong och en kille som bär en tavla i en lägenhet

Vad händer när mitt testamente träder i kraft?

När en person avlider är det flera saker som sker och behöver tas om hand.

Begravning

Begravning efter den avlidne behöver planeras och ombesörjas. Det händer att specifika önskemål behöver beaktas, till exempel typ av begravning, val av musik i kyrkan eller vad som ska bjudas på vid minnesstunden. Detta brukar anordnas av anhöriga eller närstående.

Dödsbo

Den avlidnes tillgångar och skulder övergår till dennes dödsbo. Ett dödsbo är en egen juridisk person vilket innebär att tillgångar ska hållas skilda från dödsbodelägare. Om det finns fler dödsbodelägare kan en fullmakt utfärdas till en av delägarna för att ensam få hantera dödsboet. Viktigt att komma ihåg är att samtliga dödsbodelägare behöver vara överens om hantering av egendomen.

Om en person saknar anhöriga så kopplas kommunens socialförvaltning in. De kommer att undersöka om det finns arvingar och om det inte finns några så tar de hand om förvaltningen av dödsboet i stället.

Inom tre månader efter dödsfall behöver en bouppteckning förrättas. Efter ytterligare en månad ska den senast inlämnas till Skatteverket för registrering. En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Det kan vara bankkonton, värdepapper, skulder till leverantörer mm.

Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makan/makens tillgångar och skulder antecknas. Utöver det ska bouppteckningen innehålla uppgifter om dödsbodelägare eller efterarvingar, uppgifter som kan ha påverkan på arvskiftet- till exempel om det finns testamente, äktenskapsförord, gåvobrev eller om enskild egendom har mottagits mm.

Om den avlidne var änka/änkling ska den tidigare makan/makens bouppteckning antecknas och bifogas.

Dödsboförvaltning

Dödsboet behöver förvaltning direkt efter dödsfallet. Räkningar behöver betalas, abonnemang och prenumerationer avslutas, och ibland ett boende som ska tömmas och säljas. Detta sköts vanligtvis av en efterlevande make/maka/partner eller sambo. Om sådan inte finns så ska det hanteras av de gemensamma dödsbodelägarna. Finns det inga arvingar till den avlidna så sköter kommunens socialförvaltning om dödsboförvaltningen.

Arvskifte

När bouppteckningen är inregistrerad hos Skatteverket och testamentet har vunnit laga kraft, då kan ett arvskifte komma till stånd. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan. Om den avlidne var gift eller sambo behöver även en bodelning göras. Bodelning och arvskifte kan upprättas i samma handling.

Testamente

Om en person har skrivit ett testamente så är det väldigt viktigt att testamentet återfinns i original efter att personen har avlidit. Av den orsaken behöver testamentet förvaras på ett säkert sätt. Då många banker upphör med bankfack så behöver andra förvaringssätt tillhandahållas. Man kan dela uppgiften om var testamentet finns i original med någon som man litar på.

Vissa begravningsbyråer kan erbjuda förvaring, tillika juristbyråer, till exempel Familjens Jurist. Dessutom finns Testamentsbanken dit man kan skicka sitt testamente i original. De förvarar testamenten och samkör löpande registrerade personnummer mot folkbokföringsregistret. Vid dödsfall säkerställer de att testamentet levereras till rätt person.

Om en ideell organisation är upptagen i testamentet så erbjuder flera av dem förvaring av originaltestamentet. Om inte annat kan det vara bra att underrätta organisationen om att det finns ett testamente och eventuellt var eller vem som har det. De bevakar då personnumret mot folkbokföring.

Har du skrivit in Hjärnfonden i ditt testamente? Kontakta oss gärna på testamente@hjarnfonden.se eller på telefon 020 – 523 523.

När vinner testamentet laga kraft?

Ett testamente måste vinna laga kraft innan ett arv kan tas i anspråk. Antingen genom att samtliga dödsbodelägare godkänt det eller genom att klandertalan inte väckts vid domstol inom sex månader från det att man tagit del av testamentet. En klandertalan är en möjlighet till invändning som enbart gäller testamentets giltighet, det vill säga om det är skrivet korrekt och har tillkommit på rätt sätt.

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta