Hjärnfonden
Bild på förälder som håller om sitt barn i famnen.

Därför behöver du skriva ett testamente

Det finns många goda skäl att skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma vem som ska få vad och ifall egendomen ska ges bort med speciella förbehåll. Det är också ett sätt att underlätta för dina anhöriga.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Att skriva ett testamente är ett sätt att försäkra dig om att dina tillgångar fördelas enligt dina önskemål efter din bortgång, samt att de går till de personer eller organisationer som du vill ska ärva dem. Tydliga önskemål minskar också risken för missförstånd eller tvister bland dina efterlevande. Ett testamente kan vara särskilt viktigt om du har specifika önskemål kring hur din familj ska tas om hand efter din bortgång, särskilt om det finns minderåriga barn eller andra särskilda omständigheter att beakta.

Vad betyder testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som innehåller en persons instruktioner och önskemål om hur deras tillgångar och ägodelar ska fördelas efter deras bortgång. I ett testamente kan man specificera vem som ska ärva ens tillgångar, hur de ska fördelas mellan olika mottagare, samt eventuella villkor eller restriktioner som ska gälla för arvtagarna.

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt måste det uppfylla vissa formkrav enligt lagstiftningen. Det måste också undertecknas och bevittnas av vittnen för att vara giltigt. Läs mer om formkraven här.

När ska man skriva sitt testamente? Nu!

Ett testamente kan behövas i vilken fas i livet som helst och behöver inte vara en handling du skriver i livets slutskede. Vartefter som din familj och dina omständigheter förändras vill du kanske ändra på något i ditt testamente, till exempel lägga till en person/organisation eller skriva in en specifik sak som en viss person ska få. När du väl skrivit ditt första testamente är det lättare att hålla det aktuellt. Därför är det viktigt att inte skjuta det på framtiden.

Vad händer om det inte finns något testamente?

Om det inte finns något testamente så gäller de allmänna arvsreglerna enligt ärvdabalken. De reglerar vad som händer med dina tillgångar. Därför är det viktigt att sätta sig in i vad ärvdabalken säger. Många tror att de känner till arvsreglerna, men sanningen är att de flesta inte gör det.

Utan ett testamente händer följande:

 • Ditt arv följer den legala arvsordningen.
 • Arvet tillfaller Allmänna arvsfonden om arvingar saknas.
 • Makar ärver varandra.
 • Sambos ärver inte varandra.
 • Dina barns arv är inte enskild egendom/gåva utan ingår i giftorättsgodset
 • Kusiner är aldrig arvsberättigade.

Med ett testamente händer följande:

 • Du kan välja att ge delar av ditt testamente till en välgörenhetsorganisation.
 • Du kan välja att öronmärka din testamentsgåva till en specifik diagnos.
 • Du kan ändra arvsordningen, men dina barn har alltid rätt till sin laglott.
 • Du kan ange specifika villkor eller förbehåll som till exempel att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom vilket innebär att arvet inte utgör giftorättsgods och barnens makar får därmed inte rätt till egendomen.
 • Du kan låta personer, till exempel en sambo, eller en organisation, ärva dig.
 • Du kan skriva in ett visst belopp (penninglegat) eller ett visst föremål (saklegat) som ska tillfalla någon specifik person. Även organisationer kan ta emot testamentsgåvor i form av legat.

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta