Hjärnfonden
Bild på förälder som håller om sitt barn i famnen.

Därför behöver du skriva ett testamente

Det finns många goda skäl att skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma vem som ska få vad och ifall egendomen ska ges bort med speciella förbehåll. Det är också ett sätt att underlätta för dina anhöriga.

När ska man skriva sitt testamente? Nu!

Ett testamente kan behövas i vilken fas i livet som helst och behöver inte vara en handling du skriver i livets slutskede. Vartefter som din familj och dina omständigheter förändras vill du kanske ändra på något i ditt testamente, till exempel lägga till en person/organisation eller skriva in en specifik sak som en viss person ska få. När du väl skrivit ditt första testamente är det lättare att hålla det aktuellt. Därför är det viktigt att inte skjuta det på framtiden.

Vad händer om det inte finns något testamente?

Om det inte finns något testamente så gäller de allmänna arvsreglerna enligt ärvdabalken. De reglerar vad som händer med dina tillgångar. Därför är det viktigt att sätta sig in i vad ärvdabalken säger. Många tror att de känner till arvsreglerna, men sanningen är att de flesta inte gör det.

Utan ett testamente händer följande:

 • Ditt arv följer den legala arvsordningen.
 • Arvet tillfaller Allmänna arvsfonden om arvingar saknas.
 • Makar ärver varandra.
 • Sambos ärver inte varandra.
 • Dina barns arv är inte enskild egendom/gåva utan ingår i giftorättsgodset
 • Kusiner är aldrig arvsberättigade.

Med ett testamente händer följande:

 • Du kan välja att ge delar av ditt testamente till en välgörenhetsorganisation.
 • Du kan välja att öronmärka din testamentsgåva till en specifik diagnos.
 • Du kan ändra arvsordningen, men dina barn har alltid rätt till sin laglott.
 • Du kan ange specifika villkor eller förbehåll som till exempel att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom vilket innebär att arvet inte utgör giftorättsgods och barnens makar får därmed inte rätt till egendomen.
 • Du kan låta personer, till exempel en sambo, eller en organisation, ärva dig.
 • Du kan skriva in ett visst belopp (penninglegat) eller ett visst föremål (saklegat) som ska tillfalla någon specifik person. Även organisationer kan ta emot testamentsgåvor i form av legat.  
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta