Hjärnfonden
Fokus på äldre dam som sitter vid ett bord utomhus tillsammans med bekanta och ler.

Regler för att skriva ett testamente

Vad händer med fördelningen av mitt arv om jag inte har skrivit ett testamente? Är det någon skillnad om jag är gift eller sambo, har barn eller särkullbarn? Innan du skriver ett testamente är det klokt att reflektera över din familjesituation och dina tillgångar.

Bra att känna till om testamente

 • Du kan när som helst upphäva eller ändra ditt testamente.
 • Upprätta testamentet klart och tydligt så att det inte lämnar utrymme för olika tolkningar. Var tydlig med vad du vill med dina tillgångar.
 • Skilj på fri förfoganderätt och full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får göra vad hen vill med egendomen, med visst undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller testamentera bort egendomen. Om du testamenterar bort dina tillgångar med full äganderätt får arvet användas helt utan inskränkningar.
 • Insamlingsorganisationer som Hjärnfonden är kapitalvinstskattebefriade vid försäljning av fastighet, bostadsrätt och aktier. Om du skriver in i ditt testamente att Hjärnfonden ärver dessa i sin helhet behöver dödsboet inte betala någon kapitalvinstskatt och därmed blir gåvan till hjärnforskningen större.
 • Adoptivbarn har samma arvsrätt som biologiska barn. Fosterbarn har inte samma arvsrätt.
 • Är du ensamstående utan barn? Då ärver i första hand dina föräldrar. I andra hand ärver dina hel- och halvsyskon och deras bröstarvingar. I sista hand ärver far- eller morföräldrar eller deras syskon.

Om du inte har ett testamente

Är du gift?

När din make eller maka avlider så ärver den kvarlevande alla tillgångar och era gemensamma barn får vänta med sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Särkullsbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Samma regler gäller om ni lever i registrerat partnerskap.

Om du vill skänka en testamentsgåva till en vän eller hjärnforskningen, då behöver du skriva ett testamente.

Är du sambo?

Sambos ärver inte varandra. Inte ens om det finns ett samboavtal. Om ni äger en bostad tillsammans innebär det att din efterlevande sambo kanske inte har möjlighet att bo kvar när halva bostaden tillfaller dina arvingar. Inte ens om arvingarna är era gemensamma barn. Om de är omyndiga kan de inte stå som ägare till en bostadsrätt, eller inneha bolån, vilket kan göra det problematiskt för din sambo att bo kvar. Vill ni förhindra en sådan situation? Då behöver ni skriva ett testamente för att ärva varandra.

Finns det barn från tidigare äktenskap eller förhållanden?

De kallas särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider. De behöver alltså inte invänta att den efterlevande maken/makan går bort. Det gäller oavsett om det finns ett testamente, men upprättas ett testamente kan man skriva in önskemål om att särkullbarnen inväntar sin arvslott.

Ärver kusiner?

Nej. Kusiner ärver inte om det inte finns ett testamente som säger att de ska göra det. Däremot ärver dina halvsyskons barnbarn. Läs mer om arvsordningen här.

Vem ärver mig om jag inte har några släktingar?

Om det inte finns något testamente och du inte har några släktingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Deras stadgar inkluderar en mängd olika ändamål som de kan distribuera medel till, men inte medicinsk forskning. Vill du stödja hjärnforskningen behöver du skriva ett testamente och inkludera Hjärnfonden.

Om du har ett testamente

Får dina barns make/maka hälften av arvet efter dig vid deras skilsmässa?

Ja. Om du inte har skrivit i ditt testamente att arvet efter dig ska utgöra dina barns enskilda egendom. Annars måste dina barn skriva ett äktenskapsförord som säger samma sak. Sen är det upp till dina barn om de ändå vill dela med sig av sitt arv till sin make/maka. Formuleringen enskild egendom är särskilt viktig om ni har fastigheter i släkten som ni vill skydda från att behöva sälja för att någon inte kan lösa ut sin make/maka vid eventuell skilsmässa.

Kan man skriva sitt testamente själv?

Ja. Du kan skriva ditt testamente själv. Det är giltigt så länge det uppfyller formkraven. Men som lekman kan det vara svårt att formulera sig på ett korrekt sätt som inte lämnar utrymme för olika tolkningar och dess konsekvenser. Arvslagarna kan vara svåra att känna till och förstå. Därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist för att vara säker på att ditt testamente blir korrekt och utan oklarheter. Hjärnfonden samarbetar med tre olika juristfirmor, Familjens jurist, Lavendla och Lawly. Vill du ha hjälp med att upprätta ditt testamente kan du kontakta någon av dessa. Dessutom får du reducerat pris om du inkluderar Hjärnfonden i ditt testamente.

Läs mer om vilken hjälp du kan få med att skriva ditt testamente.

Kan man göra sina barn arvlösa?

Nej. I Sverige kan vi inte göra våra barn arvlösa. De har alltid rätt till sin laglott, oavsett om det finns ett testamente eller inte. Laglotten är hälften av dina tillgångar delat lika på alla dina barn.

Måste man registrera sitt testamente någonstans?

Nej. Man behöver inte registrera sitt testamente någonstans för att det ska vara giltigt. Däremot är det bra att lämna in det på förvaring via någon av de tjänster som finns, till exempel via Familjens jurist, Lavendla, Lawly eller någon begravningsbyrå. Då registreras testamentet digitalt och originalet förvaras på ett säkert sätt. Den dagen du går bort skickas en uppgift från Skatteverket om detta och den som har hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente. På så sätt är du helt säker på att testamentet kommer fram när det behövs.

Vad händer om jag ändrar mig?

Ett testamente är en levande handling och du kan när som helst göra ändringar. Vem eller vilka du vill ska ärva dig kan variera under en livstid och därför kan testamentet behöva uppdateras i takt med att familjesituationen förändras.

Vill du göra ändringar kan det vara bra att skapa ett helt nytt testamente där både gamla och nya bestämmelser skrivs in. Detta för att undvika oklarheter och framtida tvister.

Kan djur ärva mig?

Nej. Det är bara fysiska personer och juridiska person (t.ex. aktiebolag, stiftelser eller ideella föreningar) som kan ärva dig.

Förvara testamentet säkert

För att vara giltigt måste testamentet vara i original. Det är viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt så det inte går förlorat. Förvara därför ditt testamente på en säker plats. Här är några alternativ:

 • Hemma i en säker låda eller kassaskåp. Om du har ett hemligt ställe som är säkert och lätt att komma åt för dig och dina betrodda personer, kan du förvara ditt testamente där.
 • Bankfack. Många människor väljer att förvara viktiga dokument, inklusive testamenten, i ett bankfack. Det ger extra säkerhet och skydd mot brand, stöld eller andra skador.
 • Testamentsbanken erbjuder förvaring av testamenten i original, de samkör löpande registrerade personnummer mot folkbokföringsregistret. Vid dödsfall säkerställer de att testamentet levereras till rätt person. Förvara alltid en kopia av testamentet hemma och skriv på kopian var originalet finns. Kanske även lämna en kopia med samma information till en vän.
 • Hos din advokat. Att förvara ditt testamente hos din advokat är också vanligt. De har vanligtvis processer på plats för att säkerställa att dokumenten förvaras säkert och är tillgängliga när de behövs.
 • Hos en testamentsexekutor. Om du har en person som du litar på för att hantera din kvarlåtenskap, kan du be dem att förvara ditt testamente.
 • Om en ideell organisation är upptagen i testamentet så erbjuder flera av dem förvaring av originaltestamentet. Om inte annat kan det vara bra att underrätta organisationen om att det finns ett testamente och eventuellt var eller vem som har det. De bevakar då personnumret mot folkbokföring.Har du skrivit in Hjärnfonden i ditt testamente? Kontakta oss gärna på testamente@hjarnfonden.se eller på telefon 020 – 523 523.

Oavsett var du väljer att förvara ditt testamente är det viktigt att informera dina närmaste om dess plats så att det kan hittas när det behövs.

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta