Hjärnfonden
Foto på en persons händer som håller i en penna medan den antecknar på ett dokument som ligger på ett bord.

Så skriver du testamente

Du kan skriva ditt testamente själv, så länge det uppfyller vissa formkrav. Har du däremot familjeförhållanden som har förändrats genom åren, fastigheter eller tillgångar utomlands, äktenskapsförord eller utgivna gåvor som förskott på arv, då bör du alltid ta hjälp av en jurist för att vara på den säkra sidan och upprätta ett korrekt testamente.

Följande formkrav måste uppfyllas för ett giltigt testamente

  • Det behöver tydligt framgå att det är ett testamente
  • Du måste inkludera ditt namn och personnummer
  • Du måste normalt ha fyllt 18 år
  • Du måste underteckna testamentet med ort, datum och din namnteckning
  • Din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen

Så här gör du – steg för steg

1. Sammanställ dina tillgångar

På så sätt kan du enklare ser vad du vill fördela i ditt testamente. Du kan testamentera pengar, lösöre, värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter.

2. Fördela dina tillgångar

Skriv tydligt att handlingen är ditt testamente och yttersta vilja. Förklara därefter hur du vill fördela din kvarlåtenskap, vem som ska få vad. Ska någon få allt eller vill du fördela kvarlåtenskapen procentuellt till flera? Du kan även skänka en specifik sak eller ett belopp till en mottagare för att därefter fördela resterande procentuellt. Har du skrivit ett testamente tidigare är det bra att nämna att det senaste testamentet upphäver de föregående.

3. Ange arvtagarnas uppgifter

Gör det lätt att identifiera de personer/organisationer du vill inkludera i ditt testamente. Skriv namn, gärna relation till person samt person- eller organisationsnummer.
Hjärnfondens organisationsnummer är 802017-8664.

4. Underteckna testamentet

Du måste underteckna ditt testamente med ort, datum och din namnteckning.

5. Bevittna testamentet

Ditt testamente ska bevittnas av två personer.

  • Vittnena får inte vara din make/maka, sambo, släkting i rakt ned- eller uppstigande led, svåger eller syskon. Vittnet får vara din kusin förutsatt att hen inte är uppsatt i ditt testamente.
  • Vittnena måste ha fyllt 15 år.
  • Vittnena måste vara införstådda med att det är ett testamente de bevittnar men du måste inte visa dem innehållet.
  • Vittnena får inte företräda dig som förmyndare, god man eller förvaltare.

Vanliga frågor

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta