Hjärnans Dag 2018

Nu kan du se alla föreläsningar från Hjärnans Dag 2018 igen. Inspelade den 19 april på Rival i Stockholm. Moderator för dagen var Katarina Hultling.

Ullakarin Nyberg – Våga tala om självmord

Varje år tar nästan 1 500 människor sitt liv i Sverige. Hur känner man igen tecken på att någon tänker på självmord, hur allvarligt ska man se på självmordshot och vad kan man göra för att hjälpa? Vad är skillnaden mellan livslidande, stress och psykisk sjukdom? Det finns mycket kunskap om orsaker till självmord och vad man kan göra för att förhindra så hur kan vi använda den kunskap som finns för att minska antalet självmord?

Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, suicidforskare vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Martin Ingvar – Hjärnan under långvarig stress

Långvarig ohälsosam stress orsakar förändringar på hjärnan. Studier har visat att lång tid efter en episod med utmattningssyndrom är kroppens förmåga att svara på stress inte återställd och risken för återinsjuknande kvarstår. Den kunskapen bör påverka hur vi utformar rehabilitering och rådgivning till de som drabbats av utmattningssyndrom.

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin Karolinska Institutet.

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

Jessica gillade sitt jobb som produktionsledare. Hon var van vid ett högt tempo med tighta deadlines. Men det uppdrivna arbetstempot och långvariga stressen utan chans till tillräcklig återhämtning gjorde att kroppen till slut sa ifrån. Jessica sjukskrevs för utmattning 2014. Nu berättar hon om sin långa väg tillbaka, hur hon kämpat mot myndigheter, med sin hjärntrötthet, men också om den arbetsträning som gör att hon utvecklar ny tillit till sin egen förmåga.

Jessica Bladh, grafisk produktionsledare. Grafiker i tredje generationen.

Anders Hansen – Fördel med ADHD!

Det finns många myter och åsikter om adhd. Men det talas inte så mycket om de positiva aspekter som kommer med diagnosen ADHD och hur man kan använda diagnosen till en fördel? Adhd är en stor gråzon och Anders menar att vi alla har drag av adhd. Många med adhd beskriver att de ständigt har tio olika tankar i huvudet och att de ständigt ångar på som ett expresståg. Det sägs också att många med adhd är kreativare än andra, särskilt när de gäller att komma med nya idéer. Men en del har en underutnyttjad resurs i sin kreativitet som inte har fått blomma ut. Motion har visat sig kunna öka koncentrationsförmågan.

Anders Hansen, är överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet

Cecilia Lundberg – Hur kan vi hjälpa en skadad hjärna att reparera sig själv?

Hjärnan och nervsystemet har en begränsad kapacitet att läka vid skador och sjukdomar såsom exempelvis vid en hjärnskakning eller Parkinsons sjukdom. Men hur kan vi med hjälp av genterapi reparera skador på hjärnan och laga trasiga gener? Genom att göra gener till medicin skulle man i framtiden kunna föra in friska gener i hjärnan som programmerar om cellerna i den skadade hjärnan. För en Parkinsondrabbad skulle det innebära att man slår ut de sjuka generna och på så sätt återställer den normala dopaminproduktionen i hjärnan.

Cecilia Lundberg är professor i neurobiologi vid Lunds universitet.

Anne Börjesson-Hanson – All demens handlar inte om Alzheimers

De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Frontallobsdemens och Levy body demens. Men vad skiljer de vanligaste demenssjukdomarna åt och vilka är de första symtom? Det är viktigt att få en utredning så man kan ställa rätt diagnos och utesluta andra möjliga orsaker till den drabbades symtom, som till exempel bristtillstånd eller felaktigt använda läkemedel.

Anne Börjesson-Hanson, läkare och forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Årets postdoktorala stipendiater

Elva hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen i Sverige får dela på totalt 6,3 miljoner kronor när Hjärnfonden delae ut årets postdoktorala stipendium. Stipendiesumman uppgår till 300 000 kronor per år och de flesta har fått tvååriga stipendier vilket ger dem möjlighet att forska på heltid under två år. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning, antingen i Sverige eller utomlands. Forskningsämnena representerar en bred ämnesmässig profil inom områden som Alzheimers sjukdom, ALS, Parkinsons sjukdom, smärta, bipolär sjukdom och traumatisk hjärnskada.

Anna Hemlin och Cecilia Lundberg delade ut diplom till stipendiaterna.

Hugo Lagercrantz – Den uppkopplade barnhjärnan

Hur påverkas våra barns hjärnor av sociala medier och att vara uppkopplade? Vad innebär det för språkutvecklingen och barnens emotionella utveckling? Vad är bra för barnhjärnan? Hur barnet utvecklas beror på dess sociala interaktion med omgivningen, så vad barnet gör är viktigt. Barn behöver ögon och kroppskontakt. Om hur hjärnans triljoner synapser kopplar ihop de 100 miljarder nervcellerna från fosterlivet till puberteten. Om hur dessa processer påverkas av sensorisk, språklig och musikalisk stimulans samt sociala media.

Hugo Lagercrantz, senior professor vid Karolinska Institutet och fd chef för nyföddhetsvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Jonas von Essen – Kan vem som helst skaffa ett superminne?

Hur kan vi utmana vår hjärna och lära oss komma ihåg precis vad vi vill? Vad kan vi lära av minnesmästaren som kan lägga tusentals siffror, spelkort och faktauppgifter på minnet. Vi kan alla öva upp minnet. Jonas von Essen associerar allt till bilder, säger han. Och det kan vi alla använda i vardagen. Men vi måste hitta våra egna bilder för att minnas.

Jonas von Essen är tvåfaldig världsmästare i minne