10 september är det Suicidpreventiva dagen

År 2021 tog 1505* personer sitt liv, vilket innebär fyra människoliv om dagen. Det är viktigt att agera om du misstänker att någon i din närhet har tankar på att ta sitt liv. Det kan rädda liv.

150 barn och unga upp till 24 års ålder dog i självmord 2021 (sammanlagt antal säkra och osäkra självmord). Kopplingen mellan depression, ångest och självmord är stark. Hos yngre personer saknas oftast den livserfarenhet och insikt om hur livet kan gå upp och ner som annars kunde hjälpa dem att förstå att svårigheter kan försvinna och gå över. Det innebär att de oftare kan agera impulsivt. Självmord eller självmordsförsök kan alltså ske mer plötsligt hos unga.

Suicid är ett folkhälsoproblem och det är fler män än kvinnor som tar sitt liv. 2021 var det 1058 män och 447 kvinnor som dog i suicid. Förutom förlust av människoliv kan suicid leda till både stort psykiskt lidande och försämrad hälsa hos efterlevande närstående och andra berörda.

De enskilt starkaste riskfaktorerna för självmord är tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom.

Vad säger du till den som mår dåligt och som vill ta sitt liv?

Om du misstänker att ett barn eller ung person i din närhet har tankar på att ta sitt liv, är det viktigt att agera. Det viktigaste är att du gör någonting. Det kan rädda liv. Ta varningssignaler på allvar. Ignorera inte situationen och tro att det går över av sig själv.

Våga närma dig genom att ställa frågorDet är inte farligt att prata om självmord, tvärtom. Det är tystnaden som är farlig. När man försöker sätta ord på sina tankar tillsammans med någon som vill lyssna, blir det lättare att hitta alternativ till självmordet som en utväg.

Det kan kännas både skrämmande och svårt att ställa frågor till en person som mår så dåligt. Men det går att öva sig på frågor som handlar om liv och död:

 • Tänker du ibland på att avsluta ditt liv?
 • Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?
 • Jag har tänkt på att du ibland ser ledsen ut. Vill du berätta?
 • Vad längtar du efter mest av allt?
 • Vad behöver du just nu?
 • Hur skulle du vilja ha det?
 • Vad skulle du kunna göra för att må bättre?

Vad kan du göra för att hjälpa och stötta?

 • Ta kontakt och prata med personen som mår dåligt
 • Visa att du bryr dig och vill lyssna, fråga om det har hänt något särskilt. Ställ tydliga frågor.
 • Våga ställ frågor om självmordstankar.
 • Utforska personens behov eller längtan som kan vara ett steg till förändring.
 • Uppmuntra och hjälp personen att söka hjälp. Erbjud dig att följa med.

Lämna aldrig en självmordsnära person ensam. Bedömer du att situationen är akut, ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning.

Källor: 1177Socialstyrelsen  MIND och Karolinska Institutet

*18,5 procent utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt, ”osäkra självmord”. Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2022-06-22.

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

112- Akutnummer Ring 112 om det är en akut situation

1177- Vårdguiden – Ring 1177 och få råd om var du kan få psykiatrisk hjälp

MIND – självmordslinje  Ring 90101 dygnet runt.

På Hjärnans Dag den 19 april 2018 föreläste Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet, om hur viktigt det är att vi vågar tala om självmord. Se hennes föreläsning här.

Relaterat

Carl Sellgren Majkowitz

En hjärna i ett provrör – psykiatriforskning i framkant

Varför drabbas vissa människor av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom? Eller av diagnoser som ADHD och anorexia nervosa? Och varför svarar vissa patienter bra på mediciner medan andra inte gör det alls?

Mogen kvinna som ser orolig ut

När det är oroligt i omvärlden

Det är lätt att känna sig orolig på grund av det som sker i vår omvärld just nu. Här ger vi några råd om vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra. Det handlar bland annat om att var fysiskt aktiv, ha kontakt med andra och begränsa nyhetsflödet.

Ung kvinna med långt hår och glasögon framför en grönskande buske.

Pluggandet tog över livet för Estelle

Känslan av att befinna sig i en grop. Att inte känna någon glädje. Där hamnade Estelle när prestationsångesten tog överhand. Tanken på att ständigt bli bättre och prestera mer blev viktigare än allt annat. Det tog mer tid från kompisar och familj och höll henne uppe sent på kvällarna. Tillslut återstod bara pluggandet och återhämtningen uteblev. Med det kom depressionen och till slut tystnaden – när hon slutade att prata.

Socialminister Lena Hallengren och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Hjärnfonden uppvaktar socialminister Hallengren för samtal om självmord bland unga

Igår träffade Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin socialminister Lena Hallengren för att skynda på arbetet att nå den nollvision som regeringen antog för självmord 2008. Hjärnfonden vill se snabbare införande av åtgärder för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. I mötet lämnande Hjärnfonden över drygt 16 500 namnunderskrifter som strömmat in under kampanjen ”upprop för nollvision”.

E-sportare samlar in pengar till unga med psykisk ohälsa

Under tre dygn ska e-sportarna Robert Stumsner och Oliver Edlund samla in pengar till förmån för Hjärnfonden Barn, en del av Hjärnfonden. Genom ett direktsänt datorspelsevent den 23-25 oktober kommer insamlingen äga rum till förmån för unga med psykisk ohälsa.

Jonas Kolsmyr

World Menthal Health Day den 10 oktober

Den 10 oktober är World Mental Health Day. I samband med det samlar vi in pengar till forskning om psykisk ohälsa, för att vi ska få mer kunskap och bättre behandlingar. Det finns ett väldigt stort behov av forskning inom området psykisk ohälsa.