Orolig flicka tittar sig i spegeln

Många unga lider av ångest

Ångest och rädsla kan alla känna och är en naturlig reaktion när vi hamnar i situationer som upplevs hotande. Det har i likhet med smärta en viktig funktion för vår överlevnad. Det är många barn och unga som lider av ångest och antalet har ökat under de senaste åren.

Vid ångest aktiveras försvarsreaktioner och beredskapen i kroppen höjs. Du kan känna dig ängslig och orolig, få hjärtklappning, svettas, må illa och få svårt att andas. Det är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Symtomen du upplever beror på att hjärnan skickar signaler till kroppen. Kroppen gör sig redo att hantera situationen genom att öka mängden stresshormoner i blodet. Musklerna blir spända och du får snabbare puls och andning.

Alla upplever ångest någon gång

Oftast går ångesten över av sig själv på några minuter. De flesta människor upplever ångest då och då. En del har stark ångest som kommer tillbaka ofta, eller håller i sig länge. Men ångest kan ibland växa sig så stort att den istället för att skydda oss, begränsar oss och till och med förlamar oss i våra dagliga liv. Orsaken till denna typ av ångest kan vara medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten eller associationsinlärning (eller klassisk betingning där vi associerar saker till varandra).

Det finns flera diagnoser inom ångestfamiljen, som paniksyndrom, social ångest, specifika fobier, separationsångest och generaliserat ångestsyndrom. Svåra stressituationer i vardagslivet kan leda till ångest, till exempel en skilsmässa eller en livshotande sjukdom.

Symtom på ångest

  • Du kan känna att hjärtat slår hårt eller fortare än vanligt.
  • Du kan få svårt att andas eller känna dig yr.
  • Det kan kännas som en klump i magen eller en tyngd över bröstet.
  • Du kan börja svettas eller känna dig varm eller kall inuti.
  • Du kan bli torr i munnen, kissnödig eller dålig i magen.
  • Du kan känna stickningar eller domningar i händer eller fötter.
  • Du kan känna dig darrig, skakig eller svag i musklerna.

Ibland börjar ångesten svagt och blir sedan starkare och starkare. Ibland kommer den snabbt. Ångest kan ibland kännas så starkt att du tror att du ska svimma, tappa kontrollen eller till och med dö. Men du dör inte av ångest. Reaktionen är inte farlig, och ångesten går över av sig själv.

Ångest kan bli ett hinder

Den största risken med att leva med ångest en längre tid är att du börjar undvika situationer och platser som riskerar att ge eller öka din ångest. När du börjar undvika sådant som du tror kan ge dig ångest, hindras du från att leva det liv du egentligen vill. Det gör att ångesten förvärras och tar mer plats i din tillvaro.

Källor: 1177, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet

Ångest bland unga flickor och pojkar ökar

Källa: Socialstyrelsen

Ge en gåva till Barnhjärnfonden

Relaterat

Henrik tittar på ett porträtt av sin Caroline som begick självmord för några år sedan

Inga barn ska dö i självmord

För några år sedan begick Henriks dotter Caroline självmord, bara 17 år gammal.

Ung flicka ser sorgsen ut

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna stark oro, nedstämdhet, sorg, rädsla, ångest, depression till självmordstankar.

Henrik tittar på ett porträtt av sin Caroline som begick självmord för några år sedan

När det otänkbara händer

Fler och fler unga dör av självmord och många lider av psykisk ohälsa. För några år sedan begick Henriks dotter Caroline självmord, bara 17 år gammal. Klicka på pilen i bilden och se filmen där Henrik berättar.

Jonas Kolsmyr

Vännens självmord blev vändpunkten för Jonas

För Jonas Kolsmyr började den psykiska ohälsan tidigt. Uppväxten kantades av depressioner varvat med maniska perioder. Flera gånger försökte han begå självmord. Vändpunkten kom när han på djupet förstod hur det känns när någon som är nära dör.

Sissela

”Redan när jag var 8-9 år hade jag självmordstankar”.

Sissela är idag 27 år. Under hela sin uppväxt har hon lidit av ångest, depression och självskadebeteende. I perioder har hon haft självmordstankar och även planerat självmord. Efter många år fick hon till sist rätt diagnos och behandling. Idag är hon frisk från sin depression och arbetar.

Pappa tröstar sin son

Tre ungdomar tar sitt liv varje vecka

Varje vecka tar tre ungdomar i ålder upp till 24 år sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken i den gruppen. 150* barn och unga dog i självmord 2021. Som närstående är det viktigt att agera om du misstänker att ett barn eller ung person i din närhet har tankar på att ta sitt liv. Det kan rädda liv.