Hjärnfonden
Foto på läkare som pekar på skiktröntgenbilder av en persons hjärna.

Ditt testamente bidrar till nästa forskningsgenombrott

Gåvor från testamenten utgör en mycket viktig grund för svensk hjärnforskning. Med din hjälp kan forskarna rädda liv och hålla fler hjärnor friska längre.

När Hjärnfonden får ett testamente säkerställer stiftelsens Vetenskapliga nämnd att din gåva går till den främsta hjärnforskningen. De garanterar att de forskare som får Hjärnfondens forskningsbidrag eller stipendier tillhör den svenska neurovetenskapliga forskareliten inom både klinisk- och grundforskning.

Hjärnfonden delar ut forskningsbidrag om minst 600 000 kronor per år i ett, två eller tre år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Hjärnfonden delar även ut postdoktorala stipendium om 300 000 kronor per år i två år till forskare som nyligen avlagt svensk doktorsexamen.

Tack vare testamenten kan Hjärnfonden fortsätta vara en betydelsefull finansiär av svensk hjärnforskning. Forskningen leder till bättre diagnostik, bättre rehabilitering och vård samt bättre kunskap om hur man håller hjärnan aktiv. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för många fler.

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta