Hjärnfonden
Ge en gåva

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hanterar information - vilket kan leda till olika kognitiva och sociala svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd, språk­störning och Tourettes syndrom. Ungefär 10 procent av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer om NPF här

Så här är det är att leva med NPF

Edith var vuxen när hon fick sin ADHD diagnos, efter Aspergerdiagnosen blev datorn räddningen för Alexander. Carina fick kämpa i många år för att hennes dotter skulle få en ADHD diagnos.

Vad säger forskningen om NPF?

Läs om forskningen som går på djupet i hjärnan och våra gener för att förstå vad som ligger bakom NPF. Kanske har magen stor betydelse för ADHD och tvillingar hjälper forskarna att förstå orsakerna bakom autism.
En flicka sitter i en säng med hörlurar och iPad.

Åtta myter om autism

Vardagligen möter personer på autismspektrumet och deras anhöriga flera vanliga myter och fördomar om autism. Här går vi igenom åtta av dem.
Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, talade på Barnhjärnans Dag om skillnaderna i diagnosticeringen av flickor och pojkar med autsim eller ADHD. Foto: Juliana Wolf Garcindo och Birgit Leistmann-Walsh

‘ADHD genom hela livet’ med Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare i psykiatri & docent vid Uppsala universitet, specialiserad inom utredning och behandling av ADHD med särskilt fokus på biologiska könsskillnader genom livet. Här berättar hon om könsskillnad i diagnostisering av flickor och pojkar.

Starta en insamling till forskningen om NPF

Starta en insamling där du och alla i din närhet tillsammans bidrar till den livsviktiga hjärnforskningen. En insamling för någon du bryr dig om. För att fler barn, ungdomar och vuxna som lever med en NPF-diagnos ska få en bättre tillvaro på sina villkor.

Hej Hyper

Hyperaktiv, hyperkänslig, hypersnabb, hyperfokus, hypersnäll … Vi är alla hyper – på ett eller annat sätt. Vissa kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) – som ADHD,  autism och/eller språkstörning. Vi vill öka kunskapen om och skapa en bättre skolmiljö för dig med NPF. Projektet genomfördes tillsammans med Friends 2018-2019.

Ge en gåva till en specifik diagnos

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta