Vad är stressrelaterad ohälsa?

Stressrelaterad ohälsa är ett vitt begrepp som omfattar flera stressdiagnoser inklusive utmattningssyndrom och akut stressreaktion. Här återfinns både individer med lindriga symtom som fungerar väl i vardagen, till patienter med svåra symtom som har stora problem att hantera vardagliga uppgifter och aktiviteter.
Läs mer om diagnos

Ge en gåva