STRESS!

Broder John
Timmar
Mona Masrour
Tiden rinner iväg
Modo Banja
Nåt jag saknar
Hanna Järver
Paradis
Sara Nazari
Nästa dag

Varje år sjukskrivs 70 000 i stressrelaterad psykisk ohälsa. Med initiativet STRESS! ger Hjärnfonden och fem artister de drabbade en röst. Varje lyssning bidrar till mer forskning om hjärnan.

Låten porträtterar en person som under en lång tid blundat för stressens in- och påverkan på sin mentala hälsa för att kunna klättra så högt som möjligt karriärmässigt - allt till priset av att sakta sluta fungera.
För mig är stress ett mönster. Och jag sjunger till dom negativa effekterna dessa mönster haft på mig. Texten är ett samtal mellan mig och min stress. Jag ville fånga känslan av själslig andfåddhet. Och beskriva hur ensam man kan känna sig i tillstånd av oro, samt hur lätt det är att springa från insikten om att det är dags att stanna upp.
Jag skrev en låt som i grunden handlar om olika saker jag oroar mig över, och jag hoppar mellan dom, lite som tankarna fungerar när man är stressad. Stresshistorierna fick mig att tänka på hur viktigt det är med vilka man har omkring sig i stunder av press. En del av låten är nästan som en vaggvisa till mig själv och den som lyssnar. Refrängen är en påminnelse om att även om stressen kommer åt mig, även om den påverkar mig så pass att den håller mig sömnlös, så vet jag att jag är omgiven av människor som älskar mig och som jag vet kommer finnas kvar vid min sida, när stressen lagt sig.
Jag ville skildra känslor som kan uppstå efter att man gått in i väggen/ kraschat. hur det kan kännas som att livet fortsätter runt omkring en, men att man inte är en del av det. Att det är lätt att romantisera tiden innan det här jobbiga hände - det uppstår ett före och ett efter i hjärnan. Också att gå från en konstant strävan efter mer (tex i sin karriär) till att plötsligt bara existera. Vila, äta, sova, sitta på ett torg och lyssna när gubbarna tjötar. Paradis syftar på det där utom räckhåll som man hela tiden har siktet inställt på, "när jag nått det där kommer jag bli lycklig."
Att lära om, värdera om och hitta ro i nuet är det främsta sättet att frigöra sig från sorgen och oron som stress skapar. I ett nu existerar inte problemen, och stress är ofta kopplat till en känsla av inre kaos som inte går att lugna. Dikten har en utgångspunkt i det världsliga, en frigörelse som bottnar i en kliande känslan i benen som inte släpper förrän man vågar hoppa och möta sig själv och sin värld i en total tystnad. Stress i dagens samhälle är knutet till vad vi tror att livet går ut på, och vad livet faktiskt kanske går ut på.

STRESS!

Broder John
Mona Masrour
Låten porträtterar en person som under en lång tid blundat för stressens in- och påverkan på sin mentala hälsa för att kunna klättra så högt som möjligt karriärmässigt - allt till priset av att sakta sluta fungera. För mig är stress ett mönster. Och jag sjunger till dom negativa effekterna dessa mönster haft på mig. Texten är ett samtal mellan mig och min stress. Jag ville fånga känslan av själslig andfåddhet. Och beskriva hur ensam man kan känna sig i tillstånd av oro, samt hur lätt det är att springa från insikten om att det är dags att stanna upp.

Varje år sjukskrivs 70 000 i stressrelaterad psykisk ohälsa. Med initiativet STRESS! ger Hjärnfonden och fem artister de drabbade en röst. Varje lyssning bidrar till mer forskning om hjärnan.

Jag skrev en låt som i grunden handlar om olika saker jag oroar mig över, och jag hoppar mellan dom, lite som tankarna fungerar när man är stressad. Stresshistorierna fick mig att tänka på hur viktigt det är med vilka man har omkring sig i stunder av press. En del av låten är nästan som en vaggvisa till mig själv och den som lyssnar. Refrängen är en påminnelse om att även om stressen kommer åt mig, även om den påverkar mig så pass att den håller mig sömnlös, så vet jag att jag är omgiven av människor som älskar mig och som jag vet kommer finnas kvar vid min sida, när stressen lagt sig. Jag ville skildra känslor som kan uppstå efter att man gått in i väggen/ kraschat. hur det kan kännas som att livet fortsätter runt omkring en, men att man inte är en del av det. Att det är lätt att romantisera tiden innan det här jobbiga hände - det uppstår ett före och ett efter i hjärnan. Också att gå från en konstant strävan efter mer (tex i sin karriär) till att plötsligt bara existera. Vila, äta, sova, sitta på ett torg och lyssna när gubbarna tjötar. Paradis syftar på det där utom räckhåll som man hela tiden har siktet inställt på, "när jag nått det där kommer jag bli lycklig." Att lära om, värdera om och hitta ro i nuet är det främsta sättet att frigöra sig från sorgen och oron som stress skapar. I ett nu existerar inte problemen, och stress är ofta kopplat till en känsla av inre kaos som inte går att lugna. Dikten har en utgångspunkt i det världsliga, en frigörelse som bottnar i en kliande känslan i benen som inte släpper förrän man vågar hoppa och möta sig själv och sin värld i en total tystnad. Stress i dagens samhälle är knutet till vad vi tror att livet går ut på, och vad livet faktiskt kanske går ut på.
Modo Bonja ft. L1NA
Hanna Järver
Sara Nazari

Bakgrund

Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. I kampanjen Stresslarmet 2021 samlade Hjärnfonden in skildringar från personer som upplevt stressrelaterad psykisk ohälsa. Hittills har över 800 personer delat sina historier för att sprida kunskap och stötta andra. Deras erfarenheter är grunden för vårt initiativ STRESS! Genom att låta fem artister tolka de drabbades röster ger vi en megafon till de som valt att dela med sig av sina berättelser.

Den stressrelaterade ohälsan är ett strukturellt problem. Trots detta läggs fortfarande mycket ansvar på enskilda individer. Vi kommer fortsatt belysa, sprida kunskap och arbeta för att påverka de strukturer som orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi har samlat 20 reformförslag i skriften ”Stresslarmet – för ett ohållbart arbetsliv” riktade mot beslutsfattare med mål om att uppnå förändring. Vi har samlat fakta på där kan du läsa mer om bland annat utmattningsförloppet - den kurva som gestaltas på vårt samlingsalbum.

Destruktiva stressmönster påverkar oss alla, när vi går genom livet. Men det är inte nödvändigtvis mönster vi engagerar oss i att bryta. Som att vi bara väntar ut en förbättring. Vi sover bort det men återgår ofta till samma ekorrhjul. Det känns ärofyllt att ha fått chansen att bidra till Hjärnfondens arbete med dom här frågorna. Vi behöver bli mer uppmärksamma om hur fantastiska våra hjärnor är och hur viktigt det är att vi rår om dom. Det finns mycket arbete att göra från samhällets alla aktörer, och jag hoppas vår musikaliska ansträngning kan bli bidragande en del av den ansträngningen.

– Nisj, Producent

Stress är ett stort samhällsproblem

Varje år sjukskrivs ungefär 70 000 i stressrelaterade psykisk ohälsa. 75% av dessa är kvinnor. 27% av 16-29 åringarna uppgav att de känner sig stressade i Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät. De är de unga som uppger sig vara mest stressade i Sverige idag. Detta är en utveckling som behöver brytas.

50000
sjukskrivs i stressrelaterad psykisk ohälsa
50
av de som sjukskrivs är kvinnor
1
av 16-29 åringarna uppgav att de känner sig stressade.

De drabbades röster

Bakom varje sjukskrivning finns en människa med en egen historia. Vi har samlat några av de drabbades röster här.

Alexandra
"Att jobba 150% på 100% funkar bara en kort tid innan man själv klappar ihop"
Sanna
"Enorm belastning som nyexad med massa stoff i ämnena, det skulle skrivas omdömen och sättas betyg"
Hanna
"Man känner sig otillräcklig hela tiden"
Se fler berättelser