En nyfiken gammal pensionär sitter med en man som läser ett papper

Skattereduktion för gåvor till Hjärnfonden

Nu är det ”billigare” att ge i Sverige – du kan nu få upp till 3 000 kronor i skattereduktion vid gåvor. Med andra ord kan du ge mer stöd till hjärnforskningen, utan att det märks i plånboken.

Det här gäller

  • Bara gåvor på minst 200 kronor per tillfälle räknas till totalbeloppet.
  • Du måste ge minst 2 000 kronor totalt under året för att få skattereduktionen.
  • Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. OBS att för gåvor som gavs 2021 gäller max 1 500 i skattereduktion vilket motsvarar 6 000 kr i gåvor.
  • Gåvorna måste gå till godkända organisationer,  Hjärnfonden är en godkänd gåvomottagare fr.o.m. januari 2020.
  • Gåvomottagaren måste ha dina personuppgifter

 

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2023 redovisas i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2024.

Vi som gåvomottagare rapporteras alla uppgifter till Skatteverket, det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress och  personnummer.

Det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år.

Bra att veta

  • Vid månadsgivande måste gåvobeloppet/månad vara minst 200 kronor för att ge skattereduktion.
  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.
  • Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.