Hjärnfonden
Ge en gåva

Kommentarspolicy sociala medier

För ett givande samtalsklimat i Hjärnfondens sociala medier har vi regler för våra kommentarsfält och för hur våra plattformar modereras.

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Vi vill förbättra människors välbefinnande, hälsa och förmåga att växa, så fler lever mer och längre genom att stärka och finansiera högkvalitativ hjärnforskning, verka för ett hjärnmedvetet samhälle och öka individers kunskap om hjärnan. Som en del i det arbetet använder Hjärnfonden olika kanaler för att kommunicera – däribland sociala medier.

Våra principer

Den fakta och information som Hjärnfonden kommunicerar bygger alltid på vetenskap och beprövade metoder. Kunskap kan och behöver uppdateras med tiden och vetenskap är inte en absolut sanning. Men vetenskapen hjälper oss att finna den mest sannolika förklaringen eller svaret på en fråga, baserat på den kunskap och information som finns tillgängligt vid tillfället.

Hjärnfonden eftersträvar kommentarsfält, utifrån samma princip, med högt i tak, diskussion, god ton och sakligt innehåll utan skuldbeläggning. Ett samtalsklimat där alla kan vara med och diskutera och där man respekterar varandra – även om åsikter skiljer sig.

Regler i sociala medier

För ett givande samtalsklimat har vi regler för våra kommentarsfält och våra plattformar modereras löpande. Nedan kan du ta del av våra regler och hur vi resonerar.

1. Vi tillåter inte hatiska kommentarer

Vi raderar kommentarer som innehåller:

 • Hat mot minoriteter, t.ex. etniska och religiösa minoriteter, HBTQ-personer eller människor med olika former av sjukdomar, diagnoser och/eller funktionsnedsättning/-variation
 • Olika former av rasism och främlingsfientlighet
 • Nedsättande epitet
 • Hot
 • Personangrepp

2. Vi tillåter inte avhumaniserande kommentarer

Det är inte tillåtet att skriva kommentarer om att någon enskild person eller grupp exempelvis inte förtjänar att leva, är värdelös eller dum i huvudet.

3. Vi tillåter inte skuldbeläggande kommentarer

Vi raderar kommentarer som kan tänkas syfta eller antyda till att tidigare behandling, vaccinering, livsval eller liknande skulle ligga till grund för sjukdom eller diagnos, då detta kan uppfattas som skuldbeläggande. Vi förstår att det finns andra uppfattningar än den Hjärnfonden har – och det är okej. Men i Hjärnfondens flöden har den här typen av kommentar inte sin plats i inlägg eller kommentarer där någon delar med sig av personliga erfarenheter.

4. Vi tar bort kommentarer som är inte håller sig till ämnet (off topic)

Kommentarer ska hålla sig till ämnet och innehållet som inlägget handlar om.

5. Det är inte tillåtet med reklam eller spam.

Det är inte tillåtet med reklam för produkter, evenemang, insamlingar för andra organisationer. Vi tillåter inte heller spam, dvs upprepade kommentarer med samma eller liknande innehåll, samt långa diskussioner och inlägg som tar över en tråd. Vi tar bort kommentarer som systematiskt upprepar ett budskap eller debatterar med oss eller andra följare, trots att vi besvarat frågeställningen.

6. Hjärnfonden måste följa BBS-lagen.

Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta. BBS-lagen innebär att Hjärnfonden löpande måste ta bort inlägg som innehåller

 • uppvigling
 • hets mot folkgrupp
 • barnpornografi
 • olaga våldsskildring
 • upphovsrättsintrång
 • olaga hot
 • olaga integritetsintrång, och offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

7. Du kan bli blockerad

Om du trots varningar går över gränsen och bryter någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier.

Yttrandefrihet

Det finns ingen motsägelse gentemot yttrandefriheten i att vi modererar våra kommentarsfält. Yttrandefriheten är reglerad i lag och innebär inte någon absolut rätt att alltid få uttrycka sina åsikter. Lagen reglerar även att man inte har rätt att uttrycka vad som helst utan det finns lagliga gränser. Yttrandefriheten innebär inte heller att alla har rätt att uttrycka sin åsikt var som helst – det är alltså ingen rättighet att få uttrycka sig hur man vill i de kanaler som Hjärnfonden ansvarar för.

Kontakta oss

Om någon stör/förstör/skapar dålig stämning är det Hjärnfondens uppgift och ansvar att förhindra detta. Ser du något som du tycker bryter mot dessa regler, använd plattformens anmälningsfunktion eller skicka ett direktmeddelande. Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för konstruktiv diskussion.

Kontakta oss på mejl: info@hjarnfonden.se.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta