Hjärnfonden
Ge en gåva

När hjärnan fungerar annorlunda

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hanterar information - vilket kan leda till olika kognitiva och sociala svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd, språk­störning och Tourettes syndrom. Ungefär 10 procent av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

ADHD – myt och fakta

ADHD är en omstridd diagnos. Men vem får ADHD och vad gör man efter diagnosen? Ställs det flera diagnoser idag än tidigare, och vad betyder det? Hur yttrar sig ADHD och vad betyder det för livet? Skrivs det ut för många läkemedel och är det fler pojkar än flickor som har ADHD? Sven Bölte reder ut begreppen i den här filmen.

Styrkorna med ADHD

Det finns många åsikter och myter om ADHD. Men det talas inte så mycket om de positiva aspekter som kommer med diagnosen och hur man kan använda diagnosen till en fördel? Här ger överläkare Anders Hansen sina bästa tips på hur du kan vända diagnosen till något positivt och dra nytta av den.

ADHD/ADD

ADHD förekommer hos mellan fem till sju procent av alla barn av och ungefär tre procent bland alla vuxna. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADHD har en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information och att reglera beteende. ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten. Läs mer om ADHD här.

Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för olika autismdiagnoser. Under beteckningen AST samlas exempelvis autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom.

Autism

För många med autism påverkas förmågan att ta in och bearbeta information. Den som har autism kan ibland tycka det är svårt att veta hur man skall bete sig i olika situationer och tolka kroppsspråk samt förstå andras känslor och tankar. Det är också vanligt att ha specialintressen vilket gör att den som har autism kan bli blir väldigt bra på en speciell sak.

Ge en gåva till en specifik diagnos

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta