Forskaren Robert Persson Asplund – Stressbehandling via nätet ger snabbare hjälp

Det kan ta lång tid att få hjälp för den som lider av stress. Därför har Robert Persson Asplund och hans kollegor tagit fram ett internetbaserat program som gör stressbehandling mer lättillgänglig.

För många som lider av stress eller utmattning kan det ta lång tid att få hjälp och det kan dessutom vara relativt kostsamt. Därför har Robert Persson Asplund och hans kollegor tagit fram ett internetbaserat program kallat iStress som gör stressbehandling mer lättillgängligt eftersom deltagarna själva kan göra det hemma i soffan.

Robert Persson Asplund har intresserat sig för stress både inom sitt arbete som kliniker och som forskare. Han arbetar som legitimerad psykolog inom företagshälsovården där han träffar många som lider av stress och utmattning. I sitt arbete som forskare vid Linköpings Universitet har han och hans kollegor utvecklat en internetbaserad behandlingsmetod för stressrelaterad ohälsa, som de nu håller på att utvärdera.

Programmet riktar sig till personer med mildare stressymtom och görs via internet – på mobil, surfplatta eller dator. Syftet är att minska risken för stress och utmattning och bidra till förbättrad arbetsförmåga hos deltagarna. Om man tidigt fångar upp personer i riskzonen kan man minska risken för att allvarligare symtom uppkommer.

Kan göra övningarna hemma i soffan

Eftersom programmet är internetbaserat kan deltagarna själva bestämma när och var de vill göra övningarna. Under tio veckor arbetar de med olika hemuppgifter, som till exempel att läsa texter, se filmer eller lyssna på ljudklipp. I praktiken handlar det om att träna på att sätta gränser, utmana perfektionism och överdriven noggrannhet eller att arbeta med andra områden som deltagarna har svårt för och som är förknippade med stress. Varje vecka har deltagarna kontakt med en psykolog via mejl eller telefon för att stämma av hur det går och för att få uppmuntran.

– En av de stora fördelarna med programmet är att deltagaren kan göra det när och var det passar dem bäst. De kan när som helst gå tillbaka och se vad de har gjort tidigare eller göra om uppgifter som de vill träna mer på.

Programmet leder till minskad stress

Innan programmet påbörjas får deltagarna besvara ett antal frågor om sin psykiska hälsa. Efter att det avslutats besvaras samma frågor igen för att se om den psykiska hälsa har förbättrats. Deltagarna följs också upp under det efterföljande året för att se om effekterna står sig över tid.

– Resultaten från programmet ser väldigt bra ut och vi har sett starka effekter. Alla självskattade faktorer har förbättrats, som stress, utmattning, depression, oro ångest, sömn och kognition. Vi har också sett positiva effekter på deltagarnas möjlighet att återgå i arbete.

Hittills har 183 personer deltagit i studien, men Robert och hans kollegor hoppas på att det ska bli fler. Ambitionen är att programmet ska få nationell spridning och kunna användas som ett behandlingsalternativ inom primärvård, företagshälsovård och studenthälsan.

Fyra goda råd

För att minska risken att drabbas av ohälsosam stress är det viktigt att ta väl hand om sig, vara uppmärksam på tidiga varningssignaler och ge sig tid för återhämtning. Och för att det ska vara möjligt att stressa ner och må bra i vår vardag delar Robert med sig av fyra goda råd som kan hjälpa:

  • Försök att helt släppa det som stressar
  • Sträva efter att uppnå fysisk och mental avslappning
  • Styr själv över din återhämtning
  • Försök hitta tillfällen där du får känna dig duktig för den du är, inte för det du presterar

Relaterat

Stressforskaren Ulla Peterson: Samtalsstöd kan förebygga stress

Ulla Peterson vid Linnéuniversitet forskar på om det går att förebygga stress. Hon har nyligen presenterat en rapport som visar att det går att minska utmattning, stress och ångest genom att låta medarbetare delta i kollegiala samtalsgrupper.

Biträdande Professor Åshild Olsen Faresjö – Håret kan tala om hur stressad du är

Hon och hennes kollegor håller just nu på att ta fram en metod för att mäta stresshormonet kortisol i hårprover och de kan ta reda på hur det har sett ut flera månader tillbaka i tiden. Kortisol är ett hormon som finns naturligt i kroppen och som utsöndras från binjurarna i samband med stress. Genom att […]

Människor folkmassa stress

Professor Marie Åsberg – Vi kan göra mycket mer för dem som får sitt liv förstört av utmattningssyndrom

Marie Åsberg är professor och har forskat inom psykiatrin sedan 60-talet. Här berättar hon om sin forskning. Jag ser att följderna av utmattningssyndrom kan vara invalidiserande. Människor får svåra kognitiva störningar, många förlorar till exempel förmågan att tänka klart när de behöver det som bäst. Till och med de allra enklaste besluten kan bli svåra. […]

Jakten på hjärnans stresscentrum

Stress i lagom dos är till och med nyttig för oss men när den pågår för länge blir den plötsligt farlig. Var går gränsen till ohälsosam stress och vad händer i hjärnans innerst kretsar när det slår över? För att ta reda på det kikar Tibor Harkany och hans forskargrupp på hur cellerna längst in i hypotalamus pratar med varandra. Lär vi oss förstå deras språk kommer vi närmare en lösning på gåtan om den växande diagnosen utmattningssyndrom.