Hjärnfonden
Ge en gåva
Gul bakgrund och ett kollage av en sjukhuspersonal som sitter på ett stort batteri.

Dags att göra upp med den stressrelaterade ohälsan

Varje år drabbas närmare 70 000 svenskar av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det personliga lidandet är stort. Kostnaderna för samhället är höga. Och problemen ökar.

Mellan 2019 och 2023 steg sjukfrånvaron orsakad av stress med närmare 30 procent. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro. Under 2022 var cirka 75 000 sjukskrivna i stressrelaterad ohälsa och 75% av dem var kvinnor.

Anställda inom vård, skola och omsorg är särskilt utsatta. De drabbade betalar med sin hälsa, sina relationer och sina möjligheter att delta i livet – både i arbetslivet och det privata. Det är ohållbart att individen får betala priset för bristande arbetsförhållanden. Stressrelaterad ohälsa är ojämställd sjukdom som går att förebygga. Det krävs kraftsamling och nya politiska beslut för att komma åt de strukturella problemen.

Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ett hållbart liv som vi mår bra av. Där människor kan göra ett bra jobb och samtidigt ha energi över när arbetsdagen är slut. I vår vitbok presenterar vi 19 reformförslag för hur politiken kan bidra till ett friskare och mindre stressat Sverige.

Ohållbara strukturer

Det är många delar i vårt liv som kan bidra till stressrelaterade tillstånd och sjukdom. Idag läggs nästan allt ansvar på individen, men det som har störst verkan kan vi som enskilda personer inte påverka. Det finns system, normer och förutsättningar i samhället som vi bara kommer åt tillsammans. Den stressrelaterade ohälsan är ett strukturellt problem som behöver hanteras på samhällsnivå.

Vi vet att det finns ett samband mellan bristande arbetsförhållanden och stressrelaterad psykisk ohälsa. Självklart har alla ett ansvar och visst kan vi alla göra något på individuell nivå, men i slutändan är det i stor utsträckning på samhällsnivå som sjukdomen formas. Ska vi se förändring krävs det insatser som adresserar strukturer på samhällsnivå.

Ett jämställdhetsproblem

Det finns en systematiskt ökad risk för stressrelaterad ohälsa kopplat till arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken. Kvinnodominerade sektorer och yrken har en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö. Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor.

Nitton reformförslag för ett friskare Sverige

I dag finns det tillräckligt med kunskap om den stressrelaterade psykiska ohälsan för att vi ska veta vad vi bör göra annorlunda. Arbetslivet och dess villkor behöver reformeras, drabbade behöver få rätt stöd och vård och vi behöver jobba mer preventivt redan hos våra barn och unga. Nu är det en fråga om att vilja förändra. Det krävs nya beslut och andra val.

I vår vitbok har vi samlat forskning, beprövad erfarenhet och insikter från, drabbade, forskare, experter och arbetsgivare. Vi presenterar nitton förslag på reformer som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv, bättre vård och stöd och preventiva åtgärder för barn och unga.

Tillsammans sätter vi stopp för den ohållbara stressen

Är du riksdags-, region- eller kommunpolitiker? Är du engagerad i arbetslivsfrågor i en organisation eller på din arbetsplats? Har du själv drabbats?

Vår vitbok riktar sig till dig som har makt, möjlighet och intresse av att bidra till ett friskare och mer hållbart arbetsliv. Du kan vara med och bidra till en stor förändring. Ju fler vi blir som adresserar möjligheter och lösningar som lyfter kunskap och goda exempel desto snabbare når vi målet – ett hållbart arbetsliv och ett friskare Sverige.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för möte eller mer information.
Joakim Ramsberg, Chef forskning och samhälle.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta