Iterio medarbetare

Iterio – Vi pratar öppet om stress och utmattning

Iterio är ett konsultföretag i samhällsbyggnadsbranschen med 95 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö som under flera år i rad fått mycket goda resultat i sina medarbetarundersökningar.

Pernilla Troberg, miljöchef på Iterio
Pernilla Troberg, miljöchef på Iterio

En av anledningarna till det kan vara att företaget hela tiden arbetar för att få medarbetarna att må bra och trivas. Genom frihet under ansvar kan medarbetarna vara flexibla, för att livspusslet med arbete och familjeliv ska gå ihop.

Pernilla Troberg arbetar som miljöchef på företaget och här delar hon med sig av sina bästa tips för att lyckas.

Ni har fått fina resultat i de senaste årens medarbetarundersökningar. Hur känns det?

– Det är såklart väldigt roligt! Det visar att vi har lyckats med att leva efter våra värderingar. Vi är stolta över vad vi är och vad vi åstadkommer tillsammans. Det märks i hela organisationen.

Hur arbetar ni för att era medarbetare ska trivas?

– Vi arbetar mycket med transparens. Våra chefer är väldigt närvarande och vi tror på en ”platt” organisation där goda idéer effektivt tas tillvara för att medarbetarna ska känna engagemang och förtroende. Genom att prata om vår värdegrund och att få medarbetarna att må bra, kommer goda resultat som en effekt av det. Vi undviker att prata om hårda mål eftersom det sällan upplevs motiverade i det dagliga arbetet. Vi ser människorna bakom medarbetarna och bryr oss om varandra. Vi arbetar i lag och hjälps åt. Och så firar vi mycket – stort som smått.

Vad uppskattar medarbetarna allra mest med det ni gör för dem?

– Mycket faktiskt, som att ha frihet under ansvar och möjlighet att själv bestämma över sin egen utveckling. Att ledningen påtalar balans mellan jobb och fritid har ett viktigt signalvärde. Det finns en strävan efter gemenskap genom transparenta informationsmöten, gemensamma fikastunder och inkluderande evenemang och resor. Idealet är att jobba professionellt och effektivt när vi jobbar och värna om hälsa och familj på fritiden. Det är ingen tävling om vem som kommer först och går sist från kontoret.

Dessutom har vi generösa friskvårdsförmåner och en sportchef som ser till att vi aktiverar oss. Vi har föreläsningar och diskussioner kring välmående, utmatning och ohälsosam stress. Och vi talar öppet om hur vi mår på arbetet.

Får de medarbetarna vara med och påverka?

– Vi måste alltid vara lyhörda för vad medarbetarna tycker och önskar för att upprätthålla välmående, nyfikna, engagerade och nöjda medarbetare. Vi har målbilder för vad vi vill uppnå tillsammans, hur vi ska nå dit och vem som behövs i det arbetet. Och alla är delaktiga och kommer med önskemål och idéer.

Har ni några goda råd som ni kan dela med er av till andra arbetsplatser?

– Lyssna på medarbetarna. Våga prata öppet om stress och utmattning och utbilda all personal i vad ohälsosam stress är, hur vi känner igen de första signalerna och hur vi kan förbygga det. Ge medarbetarna möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och tillvaro. Se alla och försök förstå deras behov.

Och så måste man ha arbetsglädje och kul på jobbet! Små saker i vardagen är också betydelsefulla, som ett trivsamt kontor med god arbetsro och något extra som frukt på kontoret eller en glassbox i lunchrummet!

Relaterat

Bild på alla anställda på cygni stående på en kaj

Cygni – Här får alla vara med och fatta beslut

Cygni är ett konsultföretag inom IT-branschen. Trots att de har 130 medarbetaren utspridda på fem olika orter, får alla vara med och bestämma i viktiga beslut.

Hilti – Sunt arbetsklimat och lönsamhet går hand i hand

På företaget Hilti finns en tydlig koppling mellan resultaten i medarbetarundersökningarna och den ekonomiska lönsamheten. Det visar att sunt arbetsklimat kan vara bra både för individen och för företaget i stort.