Sök postdoktoralt stipendium och forskningsanslag

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och anslag till neuroforskare vid de svenska universiteten. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysning av stipendier och anslag annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens postdoktoralt stipendium

Årets ansökningsperiod startar den 29 april och pågår till den 8 juni kl 23.59. Ansökan lämnas in via den webbaserade ansökningsportalen och besked meddelas i november. Nytt för i år är att stipendiesumman uppgår till 300 000 kr per år och att stipendium kan beviljas för två år. Stipendiet riktar sig mot sökande med svensk doktorsexamen, avser forskning på heltid och möjliggör en vidareutbildning för forskare som meriterar sig för docenttjänst.

Sök Hjärnfondens forskningsanslag

Anslagen kan vara ett- eller tvååriga och uppgå till 500 000 kronor. Alla områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde kan komma ifråga för stöd. Ansökningsperioden pågår mellan 27 januari till och med den 3 mars 2016 och besked om beviljade anslag ges i juni.

Läs mer om att ansöka.

Jävsregler

Läs mer här om vad som gäller vid jävsituationer.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta