Sök postdoc-stipendium och anslag

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och anslag till neuroforskare vid de svenska universiteten. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysning av stipendier och anslag annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens postdoc-stipendium

2015 års ansökningsomgång är nu avslutad. Beslut meddelas preliminärt i början av november.

Stipendiet som kan sökas är ett så kallat postdoc-stipendium vilket möjliggör en vidareutbildning för forskaren som meriterar sig för docenttjänst. Stipendiet uppgår till 280 000 kronor och avser forskning på heltid under ett år. Läs mer om att ansöka.

Sök Hjärnfondens forskningsanslag

Beslut om 2015 års anslagsutdelning kommer att meddelas i mitten av juni.

Anslagen kan vara ett- eller tvååriga och uppgå till 500 000 kronor. Alla områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde kan komma ifråga för stöd. Anslagen utlyses under månadsskiftet januari/februari med sista ansökningsdag i slutet av februari. Läs mer om att ansöka.

Jävsregler

Läs mer här om vad som gäller vid jävsituationer.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta