Sussies födelsedagsinsamling

  • Till stöd för: Där det bäst behövs
  • Startad av: Svantesson Susanne
  • Startdatum: 2018-08-31
  • Slutdatum: 2018-12-31

Hjälp mig hjärna!
Jag är lycklig, som har god hälsa!
I privatlivet och yrkeslivet har jag sett många kämpa, för att få livet att fungera trots sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som påverkar hjärnans funktioner.
Det känns viktigt för mig att kunna bidra till forskning och åtgärder som förebygger och minskar konsekvenserna av sådana diagnoser. Alla bidrag till insamlingen är välkomna!
Tack! <3

Insamlat

  • Just nu: 400 kr
  • Mål: 10000 kr

Tack!

  • Susanne