Så används din gåva

Tack vare mångas engagemang och alla generösa gåvor kan vi stödja svensk hjärnforskning och öka kunskapen om hjärnan.

När du stöder Hjärnfonden bidrar du till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning både om hjärnan, dess utveckling och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande för drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag för att finansiera verksamheten. Allt stöd till livsviktig forskning och till information om hjärnan är insamlade medel.

Så fördelas gåvorna

Hjärnfonden stödjer forskningen genom ett- eller tvååriga forskningsbidrag om 600 000 kronor eller postdoktorala stipendier där summan är 300 000 kronor till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera livsviktig forskning.

Hjärnfonden arbetar också aktivt med att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnans funktion och dess mysterier och sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

PKL= Postkodlotteriet

 

 

 

 

 

 

Dela sidan