Mikroskop Nya mikroskop med högre upplösningsförmåga ger nya möjligheter att studera hjärnvävnad.

Så används din gåva

Tack vare mångas engagemang och alla generösa gåvor kan vi stödja svensk hjärnforskning och öka kunskapen om hjärnan för att göra livet bättre för drabbade.

När du stöder Hjärnfonden bidrar du till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning både om hjärnan, dess utveckling och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande för drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag för att finansiera verksamheten. Allt stöd till livsviktig forskning och till information om hjärnan är insamlade medel.

Så fördelas gåvorna

Hjärnfonden stödjer forskningen genom ett- två – eller treåriga forskningsbidrag om minst 600 000 kronor/år till forskargrupper eller postdoktorala stipendier i två år där summan är 300 000 kronor/år  till forskare som nyligen disputerat.

Hjärnfonden arbetar också aktivt med att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnans funktion och dess mysterier och sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

PKL= Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen