Ett kollage i en kombination av ett tiokronorsmynt och ett mikroskop mot en rosa bakgrund

Så används din gåva

Tack vare alla generösa gåvor kan Hjärnfonden stödja svensk hjärnforskning och öka kunskapen om hjärnan. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler.

En gåva till Hjärnfonden bidrar till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning om hjärnan samt dess utveckling, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Det är genom att bidra till forskning som du förändrar livet för fler.

Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper kommer från testamenten och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Hjärnfonden får inga statliga stöd, därför är din gåva särskilt viktig.

Inkomna gåvor 2021 (Mkr):

Totalt: 232,4 Mkr

  • Allmänheten: 164,9 (71,0 %)
  • Postkodlotteriet och företag: 20,0 (8,6 %)
  • Testamenten: 26,9 (11,6 %)
  • Andra organisationer, stiftelser och fonder: 20,6 (8,9 %)

Så fördelas gåvor till Hjärnfonden 2021 (Mkr):

  • Forskning och information: 220,3 Mkr (85,6 %)
  • Insamlingskostnader: 32,8 Mkr (12,7 %)
  • Administration: 4,3 Mkr (1,7 %)

 

Hjärnfonden stödjer forskningen genom ett- två – eller treåriga forskningsbidrag om minst 600 000 kronor/år till forskargrupper eller postdoktorala stipendier i två år där summan är 300 000 kronor/år  till forskare som nyligen disputerat.

 

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen