Hjärnfonden
Ge en gåva

Devesh Mishra, Hjärnfondens stipendiat 2015, forskar om beroende

”Hjärnan är otroligt komplex med dess otaliga funktioner och intrikata nätverk. Det krävs mycket forskning för att förstå hur hjärnan fungerar och för att förstå vad som hänt när den inte fungerar”

Devesh Mishra har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för honom och om sin forskning inom beroende. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

I mitt forskningsprojekt vill jag undersöka hur alkohol påverkar neuronala kretsar i hjärnan och i sin tur leder till ett ökat alkoholintag. Detta kommer att göras i djurstudier genom att studera förändringar i en viktig hjärnregion för belöning och motivation, nucleus accumbens.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Jag hoppas få en ökad förståelse för hur ett specifikt protein interagerar med specifika neuron i nucleus accumbens. Målet är att förstå hur dessa system kan regleras för att kunna utforma nya läkemedel mot alkoholism.

Vad betyder din forskning?

För att kunna utforma nya läkemedel för alkoholberoende behöver vi bättre förstå den neuronala basen för den belönande effekten alkohol har. Detta kan min forskning bidra med.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Hjärnforskning är ett fascinerande forskningsområde. Hjärnan är otroligt komplex med dess otaliga antal funktioner och intrikata nätverk. Det krävs mycket forskning för att förstå hur hjärnan fungerar och för att förstå vad som hänt när det inte fungerar. Att hitta sätt att intervenera när det inte fungerar, med de ofta mycket allvarliga konsekvenserna på människors mående och hälsa, är drivkraften för mig som hjärnforskare.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Hjärnfondens stipendium är oerhört betydelsefullt stipendium som gör det möjligt för unga forskare som jag att omsätta idéer till faktiska forskningsprojekt. Att motta detta prestigefyllda forskningsmedel är en förutsättning för mig att kunna ta ett kliv närmare en ökad förståelse för beroendesjukdomar och med det överordnade målet att förbättra människors hälsa.

Vad är din drivkraft som forskare?

Begäret att få kunskap och förståelse för att kunna göra ett signifikant bidrag till förbättringen av människors hälsa med avseende på beroendesjukdomar.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta