Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfonden delar ut 7 miljoner till unga forskare

Hjärnfonden delar ut 7 miljoner kronor till framtidens forskarlöften som gör det möjligt för 25 unga hjärnforskare att driva utvecklingen framåt inom något av hjärnforskningens område.

Var och en får 280 000 kronor i postdoc-stipendium för att på heltid kunna ägna sig åt livsviktig forskning. Ett av årets postdoc-stipendium handlar om hur depression kan behandlas med hjälp av motion.

En av årets stipendiater är Mats Hallgren som forskar kring depression vid Karolinska Institutet. Forskningen handlar om hur regelbunden motion kan användas för att behandla motion både på lång och kort sikt. Man tittar även på vilken dos motion som kan behövas och vilka mekanismer som ligger bakom motionens effekt på humöret.

– Jag har ett starkt intresse för förhållandet mellan kropp och själ, det vill säga hur fysisk aktivitet kan påverka hur vi mår psykologiskt och tvärtom, säger Mats Hallgren vid Karolinska Institutet. Träning är ett praktiskt och icke-stigmatiserande sätt att behandla mental ohälsa men mer forskning om hur det fungerar och vilken dos som är optimal behövs.

Depression är en folksjukdom. Var fjärde svensk drabbas någon i livet av en depression så allvarlig att den kräver behandling. Samhällskostnaderna för depression och bipolär sjukdom i Sverige beräknas till 21.3 miljarder per år.

– Kunskapsexplosionen inom hjärnans område ger oss gott hopp om att kunna förebygga, behandla och finna bot för ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Vi hade gärna beviljat ännu fler forsknings-projekt, för mer forskning behövs. Mycket är fortfarande outforskat. Med tanke på att mer än vad tredje svensk kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom, är resurserna fortfarande för små. Varje krona är viktig. Hjärnforskningen är för lågprioriterad om man ser till det mänskliga, ofta livslånga lidandet som hjärnsjukdomarna orsakar, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoc-stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Postdoc-stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation. Utöver postdoc-stipendiet finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden dela ut drygt 49 miljoner kronor till hjärnforskningen, vilket är rekord i Hjärnfondens 20-åriga historia.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta