Hjärnfonden
Ge en gåva

Tim Fieblinger, Hjärnfondens stipendiat 2015, forskar om Parkinsons sjukdom

”Hur hjärnan fungerar är en av de mest fundamentala och mystiska frågorna för människan. Ända sen jag kom i kontakt med hjärnforskningen så visste jag att jag ville vara en del i att hitta lösningen – eller i alla fall vara med i jakten.”

Tim Fieblinger har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för honom och om sin forskning inom Parkinsons sjukdom. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Jag undersöker funktion och dysfunktion i nervcellerna i striatum, en mycket fascinerande del av hjärnan. Nervcellerna här är involverade i många olika och komplexa processer, men problem med de här nervcellerna är också associerad med tex Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Jag hoppas kunna öka förståelsen om hur dessa neuroner fungerar och hur förändringar i deras fysiologi och morfologi bidrar till sjukdomar som rör nervcellsdysfunktion.

Vad betyder din forskning?

Om vi kan förstå basala funktioner hos dessa striatala nervceller kan vi få fram nya sätt att hantera sjukliga förändringar. Även om jag jobbar med grundforskning kan det få stor betydelse för framtida behandlingsstrategier.

Vad fick dig intresserad av hjärnforskning?

Hur hjärnan fungerar är en av de mest fundamental och mystiska frågorna för människan. Ända sen jag kom i kontakt med hjärnforskningen så visste jag att jag ville vara en del i att hitta lösningen – eller i alla fall vara med i jakten.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Stipendiet ger mig möjlighet att starta ett nytt spännande projekt i Lund och är det första steget mot en självständig forskningskarriär.

Vad är din drivkraft som forskare?

Barnslig nyfikenhet och en passion för vetenskap! Om man forskar på hjärnan vet man aldrig vad man kommer att upptäcka härnäst.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta