Hjärnfonden
Ge en gåva

11 av de totalt 20 stipendiaterna som mottog 2016 års postdoktorala stipendium från Hjärnfonden.

Hjärnfonden delar ut 5,6 miljoner till unga forskare

Vid en ceremoni i Stockholm i mitten av januari delade Hjärnfonden ut 5,6 miljoner kronor till framtidens forskarlöften. Hjärnfondens postdoktorala stipendium gör det möjligt för 20 unga hjärnforskare att driva utvecklingen framåt inom något av hjärnforskningens områden. Närvarande vid utdelningen var även den svenska Nobelpristagaren Torsten Wiesel.

Varje stipendiat får 280 000 kronor för att på heltid kunna ägna sig åt livsviktig hjärnforskning. Stipendierna delades ut av tillförordnad generalsekreterare Anna Hemlin och Ted Ebendal, sekreterare i Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd, under en ceremoni i Stockholm. Deltagarna fick under kvällen lyssna till flera spännande samtal med både unga och etablerade hjärnforskare och professorer, till exempel Simon Kyaga och Mats Lekander som gav ett axplock ur modern hjärnforskning idag. Urban Lendahl, sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, samt ledamot av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd, gav en inblick i urvalsarbetet kring Nobelpriset och delade med sig av sina möten med Nobelpristagare. Dessutom ärade den svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel evenemanget med sin närvaro samt berättade om sitt engagemang kring att skapa möjligheter för unga forskare att bedriva sin forskning.

Vetenskapliga nämnden bestämmer

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoc-stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Postdoc-stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputationen. Utöver postdoc-stipendiet finansierar Hjärnfonden ett stort antal forskningsprojekt som drivs av etablerade forskare inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden dela ut drygt 80 miljoner kronor till hjärnforskningen, vilket är den största utdelningen i Hjärnfondens drygt 20-åriga historia.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta