Hjärnfonden
Ge en gåva

PostkodLotteriets Rickard Sjöberg och Hjärnfondens tillförordnade Generalsekreterare Anna Hemlin.

10 miljoner tack till PostkodLotteriet!

Hjärnfonden har tacksamt mottagit 10 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Varje år fördelas överskottet från lotteriet till förmånstagare. Under årets utdelning fördelades hela 1 083 323 kronor till 55 utvalda organisationer.

Det bedrivs idag mycket kvalificerad hjärnforskning i Sverige, och samtidigt finns en mängd lovande forskningsprojekt som skulle kunna sättas igång, men där finansiering fattas. Hjärnfonden vill därför öka takten mot målet, och då krävs mer medel, så att forskningsanslagen till hjärnforskningen ska kunna matcha samhällets stora kostnader för hjärnans sjukdomar. Då gör vi det möjligt för hjärnforskarna att ta fram nya behandlingsmetoder, och därigenom rädda liv och minska lidande.

– Postkodlotteriets stöd till hjärnforskningen betyder enormt mycket för att öka livskvalitén och hitta effektiva behandlingar för alla som drabbas av hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Anna Hemlin, tillförordnad generalsekreterare på Hjärnfonden.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta