Du är med och stödjer livsviktig hjärnforskning

PeterThelinMindreJag heter Peter Thelin och är ordförande i Hjärnfondens styrelse. Så här års är detta jobb extra hoppingivande – nu i juni delar vi nämligen ut hela 42 miljoner kronor i forskningsstöd. Tack vare din och andra givares generositet kan Sveriges bästa hjärnforskare göra nya viktiga insatser.

Du har nu varit med och bidragit till en av våra största utbetalningar någonsin. På så sätt kommer vi närmare att bota eller behandla bland annat Alzheimers sjukdom, stroke, ALS och psykisk ohälsa. Diagnoser som drabbar hundratusentals svenskar och deras anhöriga.

Jag har själv upplevt smärtan i att se en älskad drabbas – när min egen mamma långsamt försvann i Alzheimers sjukdom. Maktlös kunde jag bara stå vid sidan av, eftersom det inte finns något botemedel.

Det tragiska är just att varje diagnos innebär så mycket lidande, för långt fler än den drabbade. Det måste vi förändra! Mer forskning är den enda lösningen. Och som du vet kräver det både långsiktighet och pengar. Det är därför ditt stöd är så viktigt.

Du kan vara säker på att varje gåva, oavsett storlek, gör skillnad. Vår vetenskapliga nämnd ser till att forskningsstödet går till projekt av högsta internationella klass. Bara under det gångna året har vi bidragit till nya metoder för tidig Alzheimersdiagnos, ett mycket enklare sätt att upptäcka Parkinsons sjukdom och ett viktigt steg närmare svaret på gåtan kring den dödliga nervsjukdomen ALS.

Jag vill tacka för att du som givare har bidragit till allt detta. Jag hoppas att du vill fortsätta att stödja oss – och därmed hjärnforskningen. Det kan rädda liv!

Relaterat

Kan en infektion eller inflammation i kroppen ha betydelse för sjukdomar i hjärnan?

Anders Blomqvist, professor på Linköpings universitet är en av de som fått ett forskningsbidrag från Hjärnfonden i år. Han forskar om hur inflammation och infektioner ute i kroppen påverkar hjärnan.
– Vi tror att inflammation i kroppen påverkar hjärnan och att det har betydelse för en mängd olika sjukdomstillstånd. Det är ganska vanligt att personer efter en långvarig infektion i kroppen får en depression.

Nervcellerna krymper vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom dör de nervceller som producerar dopamin i hjärnan. Bristen på dopamin i striatum, den del av hjärnan som kontrollerar våra rörelser, gör att rörelseförmågan rubbas hos Parkinsonpatienter. Nervcellerna i striatum förändras också vid sjukdomen och det är fokus för Angela Cenci Nilssons forskning. Hon är professor vid Lunds universitet och fick i år ett forskningsbidrag från Hjärnfonden.

Hopp om ny behandling av Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en allvarlig ärftlig neurologisk sjukdom som ger en kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Idag finns inget sätt att bota den dödliga sjukdomen. Edvard Smith, professor vid Karolinska Institutet fick i år ett forskningsbidrag från Hjärnfonden för sin forskning om en ny typ av läkemedel mot sjukdomen.

Hjärnan bestämmer hur mycket du äter

Fetma är ett stort folkhälsoproblem och antalet drabbade ökar över hela världen. Enligt WHO lider 39 procent av vuxna av övervikt eller fetma. Det finns ett stort behov av att utveckla strategier och behandlingar som kan hjälpa människor att kontrollera sitt kaloriintag. En av de som fått forskningsbidrag från Hjärnfonden i år är Suzanne Dickson, professor på Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om hur hjärnan styr vad och hur mycket vi äter och hur det är kopplat till hjärnans belöningssystem.