Hjärnfonden
Ge en gåva

Foto: Lars Nybom

Vi lyfter NPF-barnens röst i kampen om en skola för alla!

Nu har 1 miljon skolbarn sommarlov. Flera firar med kompisarna och är glada över goda resultat. Men många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har haft ett tufft skolår och flera lämnar skolan utan godkända betyg. Vi vill sprida information om skolsituationen för barn med NPF och behovet av att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättning i skolan och följer därför upp den tidigare informationskampanjen minfullapotential.se med #FrågaBarnen.

Drygt fem procent av barn och ungdomar i Sverige har någon form av funktionsnedsättning som till exempel ADHD, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd, dit autism och Aspergers syndrom räknas. Det finns också barn med utvecklingsrelaterade svårigheter som kan misstänkas ha en neuropsykiatrisk bakgrund, men som inte har fått någon diagnos. NPF kan till exempel innebära koncentrations- och uppmärksamhets problem, eller svårigheter att tolka kroppsspråk och sociala koder. Många behöver därför anpassning av undervisning, skolmiljö eller gruppsammansättning.

#FrågaBarnen – Hjärnfondens nya kampanj

Hjärnfonden vill sprida information om skolsituationen för barn med NPF och skapa uppmärksamhet kring NPF och behovet av att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättning i skolan mot bakgrund av den forskning, pedagogik och erfarenhet som finns, men inte alltid tillämpas. Vi följer därför upp den tidigare informationskampanjen minfullapotential.se med #FrågaBarnen.

Nu kan du engagera dig i kampen för att barn med NPF ska bli sedda och för att deras behov ska bli tillgodosedda, vare sig det handlar om att få jobba i mindre grupper, sitta på rätt ställe i klassrummet eller få extra resursstöd. Genom en enkel kampanjsajt fragabarnen.se vill vi uppmana dig som närstående eller förälder att berätta vad barnen behöver inför skolstarten 2017. Vi hoppas på ett stort engagemang och är redo att ta frågan hela vägen till skolministern.

Lärarna saknar resurser och kunskap

Majoriteten av lärare saknar tillräckliga kunskaper för att bemöta elever med NPF-diagnoser. Endast någon enstaka procent av lärarna på lärarutbildningen ansåg att de fått kunskaper om hur man arbetar med elever med NPF-diagnoser,enligt en undersökning av KIND på Karolinska Institutet (KI). Bara var femte specialpedagog och speciallärare tyckte sig ha tillräckliga kunskaper.

Enligt en undersökning från Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med NPF, uppger endast 16 procent av föräldrarna att lärarnas kunskaper är tillräckliga för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov. Men samtidigt vet vi att det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det hoppas vi att fler ska ta efter, och att extra resurser sätts in så att alla elever kan nå kunskapsmålen och lyckas i skolan, därför gör vi den här informationskampanjen.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta