Agneta Nordberg, professor och överläkare i geriatrik vid Karolinska Institutet, forskar om Alzheimer. Foto: KI

Hjärnforskningen är det enda som kan rädda oss från en Alzheimerkris

Vi har inte råd att vänta på bättre stöd till hjärnforskningen – därför behövs din gåva nu! När allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom kommer lidandet att öka och vårdkostnaderna skena. Professor Agneta Nordberg är övertygad om att vi kommer att hitta ett botemedel, men då måste hjärnforskningen få bättre resurser.

Jag är inte bara hjärnforskare, utan möter också hela tiden Alzheimerpatienter i mitt arbete som överläkare. Det väcker förstås väldigt starka känslor att se hur hårt sjukdomen slår – mot hela familjer. Att se anhörigas förtvivlan över att en älskad människa sakta tynar bort.

Det ger mig extra styrka i övertygelsen om att vi måste besegra Alzheimers sjukdom. Min forskargrupp har, med stöd från Hjärnfonden, tagit fram metoder för att diagnostisera Alzheimers sjukdom tidigt, redan innan minnesproblemen är tydliga. Den forskningen har också bidragit till att vi mer detaljerat kan studera förändringarna i hjärnan. Jag tror att det är viktiga steg på vägen mot ett botemedel – men mycket arbete återstår.

Demens kostar samhället mer än andra folksjukdomar

Faktum är att Alzheimer är ett ungt forskningsområde. Många blir därför förvånade när jag berättar hur lite resurser forskningen på Alzheimer och andra demenssjukdomar får, jämfört med andra stora folksjukdomar. Trots att samhällets kostnader för demens är större än för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och stroke tillsammans.

Just därför är ditt stöd så otroligt viktigt. Så länge hjärnforskningen får de nödvändiga resurserna tror jag att man ska vara positiv. Alzheimer är en sjukdom vi kommer att bemästra. Men vi kan inte vänta!

Ditt stöd till Hjärnfonden gör att jakten på Alzheimergåtan går snabbare. Det gör stor skillnad för alla de människor som varje dag får sina liv slagna i spillror. Låt oss en gång för alla göra slut på Alzheimers sjukdom – ge en gåva till hjärnforskningen redan idag!

Agneta Nordberg
Professor & överläkare i geriatrik vid Karolinska Institutet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Idag finns det upp till 140 000 demenssjuka i Sverige – ungefär 2 av 3 har Alzheimers sjukdom.

Demenssjukdom i siffror

Världshälsoorganisationen klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Det är enkelt att förstå, som du kan se är det många som lider – och samhällskostnaderna är enorma. I takt med att vi blir allt äldre kommer antalet sjuka dessutom att öka kraftigt. Klarar vi det? I stället för att vänta och se behöver vi satsa på mer hjärnforskning redan idag. Därför är din gåva så viktig.

Stefan Ståhl är professor och proprefekt vid institutionen för proteinvetenskap, KTH

”Att stoppa Alzheimer är bara första steget för att förhindra en demenskris”

I Sverige beräknas hela 100 000 människor lida av Alzheimers sjukdom. Varför satsar då inte staten mer på hjärnforskningen? Professor Stefan Ståhls forskargrupp har visat resultat som har gett eko världen över – ändå är finansiering en utmaning. Nu hoppas han på ditt stöd.

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Forskare arbetar med cellodling på labbet.

Alzheimerforskning på frammarsch

Martin Ingelsson, professor vid Uppsala universitet, utvecklar med stöd av Hjärnfonden nya tekniker för att behandla ärftliga former av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik och proprefekt vid Institutionen för proteinvetenskap, KTH.

Banbrytande Alzheimerforskning med stöd från Hjärnfonden

Professor Stefan Ståhl forskar på en helt ny metod för att stoppa Alzheimers sjukdom. Att hans forskargrupp fick stöd från Hjärnfonden har varit helt avgörande. Här berättar han mer – och förklarar varför din gåva är så viktig.