Hjärnfonden
Ge en gåva
Sanaz Gabery forskar om Huntingtons sjukdom vid Lunds universitet

Sanaz Gabery forskar om Huntingtons sjukdom vid Lunds universitet. Hon vill undersöka hur de delar av hjärnan som tillhör det limbiska systemet. påverkas vid sjukdomen. Det limbiska systemet styr våra känslor, lust och en del av våra tankefunktioner. #postkodeffekten

Sanaz Gabery – så påverkar Huntingtons sjukdom känslor och lust

Sanaz Gabery, en av Hjärnfondens stipendiater, forskar om Huntingtons sjukdom. Att få möta patienter och deras anhöriga och ta del av deras berättelser om hur sjukdomen påverkar deras liv har haft en stor inverkan på henne och är en viktig drivkraft för hennes arbete. #postkodeffekten

Namn: Sanaz Gabery
Universitet: Lunds universitet
Hemort: Malmö
Forskningsområde:Huntingtons sjukdom

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Huntingtons sjukdom är en allvarlig ärftlig dödlig sjukdom som ger en kombination av motoriska (rörelser) och psykiatriska symtom som oftast uppkommer i ett tidigt skede av sjukdomen.

Idag finns inget sätt att bota sjukdomen. Forskningsfynd har visat att personer som drabbas av Huntingtons sjukdom får en minskning av hjärnans grå substans (cellkroppar) i hjärnans motorcentrum vid Huntingtons sjukdom. Det kan förklara en del av de motoriska symptomen som drabbar patienterna.

Nyligen har forskarna hittat att det även finns förändringar i hjärnans vita substans, axoner, som sammankopplar cellkropparna. Axoner är långa, smala utskott som leder ut signalerna från en nervcell mot nästa nervcell.

De förändringarna verkar dessutom ske i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet, före förändringen i den grå substansen. Därför vill vi undersöka hur vitsubstansen är påverkad i de delar av hjärnan som tillhör det limbiska systemet. Det limbiska systemet styr våra känslor, lust och en del av våra tankefunktioner.

Hur kommer dina forskningsresultat att hjälpa personer som är drabbade av Huntingtons sjukdom?

Vi vill med våra studier förstå vilken roll vitsubstansförändringar i det limbiska systemet spelar vid  sjukdomsutvecklingen av Huntingtons sjukdom. Dessa förändringar kan kanske till en viss del förklara uppkomsten av de tidiga icke-motoriska symptomen som påverkar många Huntington patienter. Vi hoppas att våra resultat kan bana väg för utveckling av nya behandlingsstrategier vid  sjukdomen.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde som rör Huntingtons sjukdom?

Det har gått över 25 år sedan den sjukdomsframkallande genen vid Huntingtons sjukdom upptäcktes.  Fortfarande kvarstår många grundläggande frågor kring vilka biologiska förändringar som sker i hjärnan och vilken betydelse de har för sjukdomsutvecklingen. Därför behövs det mer forskning som kan bidra till utvecklingen av nya behandlingar för Huntingtons sjukdom.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Så länge jag kan minnas har jag alltid varit nyfiken på hur kroppen fungerar. Som liten älskade jag att bläddra i medicinböcker. Någonstans längs vägen blev jag fascinerad av hjärnan och hur den tillåter oss att åstadkomma den tankeverksamhet och det driv som gör oss så unika. Min nyfikenhet har nog aldrig lagt sig, och jag fortsätter att vilja lära mig mer om hjärnan.

Vad är din drivkraft som forskare?

Under åren som jag har varit involverad i Huntingtonforskning har jag haft möjligheten att delta på patientträffar och sammankomster. Att få ta del av när patienter och deras anhöriga berättar om hur sjukdomen påverkar deras liv har haft en stor inverkan på mig. Dessa möten fortsätter att verka som en katalysator för mig i det arbete som jag gör.

Fakta om Huntingtons sjukdom

  • Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som ger en störd funktion hos nervceller i hjärnan
  • Den kallas ibland för danssjuka eftersom en del av besvären består i ofrivilliga rörelser
  • Diagnos ställs genom en neurologisk undersökning och fastställs med DNA-analys
  • Det vanligaste är att patienter insjuknar vid 35-40 års ålder, men det kan börja redan före 20 års ålder

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

 

Relaterat

Ett porträtt på hjärnforskaren Mattias Andréasson.

Parkinsonforskning med hjälp av nervtrådar i huden

Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, en grupp neurodegenerativa sjukdomar som liknar Parkinson, kan ofta påminna mycket om varandra. Men sjukdomarna kräver olika behandling och omhändertagande varför det är viktigt att kunna skilja dessa sjukdomar åt. Just det vill Mattias Andréasson, Hjärnfondens stipendiat, göra genom att studera hudens nervtrådar.
Ett porträtt på Darko Sarovic

Kommunikation mellan autistiska barn och deras föräldrar

Darko Sarovic, en av Hjärnfondens stipendiater 2024, har utvecklat en metod för att scanna flera hjärnor samtidigt och sedan använda resultaten för att studera hjärnaktivitet och interaktion mellan barn med autism och deras föräldrar.
Magnetisk resonanstomografi (MRI) av en hjärna.

Sex miljoner till framtidens hjärnforskare

Hjärnfonden delar ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare i början av sina akademiska karriärer.
Robin Rohlén

Robin Rohlén vill använda ultraljud för att förmedla information från nervtrådar till muskler

Ultraljud är en metod som kan förbättra styrningen av en robothand för personer som fått amputera en hand. Att utveckla metoden är fokus för Hjärnfondens stipendiat Robin Rohlén.
Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.
Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar - utbuktningar - i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta