Hjärnfonden
Ge en gåva
Daniel Gyllborg forskar om hjärnan vid Stockholms universitetvid

Daniel Gyllborg forskar om hjärnans struktur på Stockholms universitet.

Daniel Gyllborg vill göra en tredimensionell atlas av hjärnan

Hjärnan är det mest komplicerade organet i kroppen och är ansvarig för våra tankar, rörelser, minne och språk. Med runt 100 miljarder celler, består hjärnan av många olika celltyper som har speciella egenskaper som avgör deras funktion. I dag vet vi inte exakt var de olika celltyperna är lokaliserade och därför vill Daniel Gyllborg skapa en tredimensionell karta över hjärnan.

Namn: Daniel Gyllborg
Universitet: Stockholms Universitet
Forskningsområde: Tredimensionell kartläggning av celltyper i hjärnan

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Under de senaste 10 åren har det skett en enorm utveckling av metoder som gör att det går att bestämma vilka gener som används i enskilda celler ( singel-cell RNA-sekvensering) och att identifiera olika celltyper. Att identifiera alla celltyper i hjärnan kommer närmare och närmare verkligheten. Kunskap om olika cellers egenskaper och normala funktioner är viktiga för att förstå hur de påverkas av neurologiska störningar. Även om de nya metoderna har avslöjat molekylära signaturer för celltyper i hjärnan och andra organ i kroppen, har de sina begränsningar. De flesta ger inte information om var cellerna är lokaliserade och vilka deras grannceller är.

Vi  vill använda en teknik som fysiskt kartlägger alla celltyper i hjärnan i en tredimensionell atlas.  Vi kommer inte bara ge ett referensverktyg för att lokalisera alla celler, det blir en utgångspunkt för att studera förändringar vid neurologiska sjukdomar och att kunna diagnostisera dem med ännu mer precision.

Hur kommer dina forskningsresultat att hjälpa personer som är drabbade av neurologiska sjukdomar?

Att förstå sådana grundläggande begrepp som placeringen av en cell i hjärnan och hur den förändras vid sjukdom eller skada kan leda till att det går lättare att ta fram nya medicinska läkemedel. Det är därför viktigt att konstruera en sådan tredimensionell kartläggning av alla celltyper i hjärnan.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde?

Singel-cellsekvensering har växt enormt under de senaste åren för att hjälpa till att identifiera alla celltyper och genererar mycket information och data. Nu behövs metoder för att kunna hantera ökningen av data för att kunna göra cellkartläggningen på ett robust sätt som också är korrekt.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Hjärnan är förmodligen det mest komplexa organet i vår kropp men den definieras av en viss struktur av olika celltyper som utvecklas ganska tidigt i vårt liv. Även om det har forskats på hjärnan i århundraden finns det fortfarande mycket mer att förstå. Vi förstår inte grunderna för de flesta neurologiska sjukdomarna och ny kunskap  leder ofta till många fler frågor. Jag tror att en bättre förståelse för vad som är normalt kan ge en bättre inblick när det går fel, även om definitionen av vad som är normalt fortfarande debatteras.

Vad är din drivkraft som forskare?

Inte bara de oändliga frågorna som uppstår under min forskning, men att det finns människor över hela världen som forskar på samma ämne på lab som specialiserat sig på olika metoder tycker jag är intressant. I forskning är detaljerna viktiga och att med hjälp av de ledtrådar som vi hittar  kunna lösa frågor  intresserar mig också.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett porträtt på hjärnforskaren Mattias Andréasson.

Parkinsonforskning med hjälp av nervtrådar i huden

Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, en grupp neurodegenerativa sjukdomar som liknar Parkinson, kan ofta påminna mycket om varandra. Men sjukdomarna kräver olika behandling och omhändertagande varför det är viktigt att kunna skilja dessa sjukdomar åt. Just det vill Mattias Andréasson, Hjärnfondens stipendiat, göra genom att studera hudens nervtrådar.
Ett porträtt på Darko Sarovic

Kommunikation mellan autistiska barn och deras föräldrar

Darko Sarovic, en av Hjärnfondens stipendiater 2024, har utvecklat en metod för att scanna flera hjärnor samtidigt och sedan använda resultaten för att studera hjärnaktivitet och interaktion mellan barn med autism och deras föräldrar.
Magnetisk resonanstomografi (MRI) av en hjärna.

Sex miljoner till framtidens hjärnforskare

Hjärnfonden delar ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare i början av sina akademiska karriärer.
Robin Rohlén

Robin Rohlén vill använda ultraljud för att förmedla information från nervtrådar till muskler

Ultraljud är en metod som kan förbättra styrningen av en robothand för personer som fått amputera en hand. Att utveckla metoden är fokus för Hjärnfondens stipendiat Robin Rohlén.
Daniel Twohig forskar vid Lunds universitet

Daniel Twohig vill behandla stroke med stamceller

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar. I dag finns inget läkemedel som kan hjälpa hjärnans återhämtning efter en stroke. Daniel Twohig, en av Hjärnfondens stipendiater, arbetar med att ta fram en ny behandlingsmetod baserad på stamceller.
Linn Hallqvist, forskare vid Karolinska Institutet

Linn Hallqvist vill förbättra behandlingen av patienter med hjärnblödning

Spontan hjärnblödning pga försvagningar - utbuktningar - i hjärnans blodkärl utgör den tionde vanligaste diagnosen på intensivvårdsavdelningar i Sverige och är associerad med hög dödlighet och komplikationer. Linn Hallqvist, en av Hjärnfondens stipendiater, vill öka kunskapen om de mekanismer som ligger till grund för allvarliga komplikationer.
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta