Daniela Calvigioni Daniela Calvigioni är en av Hjärnfondens stipendiater och forskar om affektiva sjukdomar på Karolinska Institutet. Spela

Daniela Calvigioni forskar om hjärnans belöningssystem

Idag orsakar affektiva sjukdomar ett enormt lidande för patienter och deras anhöriga. De behandlingar som finns för depression, ångestsyndrom eller drogberoende är begränsade, ofta utan verkan för en stor del av patienterna. Daniela Calvigione, en av Hjärnfondens stipendiater forskar om hur de här sjukdomarna är kopplade till hjärnans belöningssystem. Klicka på pilen och se en kort film där Daniela berättar om sin forskning.

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att mer än 250 miljoner människor lider av störningar som är kopplade till hjärnans belöningsmekanismer och nästan en miljon människor begår självmord varje år.

Daniela Calvigiones ambition är att kraftfullt bidra till en ökad kunskap om hur nervceller som har receptorn för opioider bidrar till att skapa känslan av belöning och hur dessa nätverk är felkopplade i psykiatriska tillstånd. Den kunskapen är helt avgörande för att inom en snar framtid utveckla helt nya typer av behandlingar och läkemedel mot de vanligaste psykiska sjukdomarna som är kopplade till problem i belöningsnätverken.

Dela sidan

Engagera dig redan idag