Flera generationer i en familj promenerar tillsammans. 100 000 svenskar har Alzheimers sjukdom. Både de sjuka och deras anhöriga drabbas hårt – och de förtjänar hopp.

Tänk om Alzheimerforskningen missar något viktigt – på grund av resursbrist!

Alzheimers sjukdom är så komplex att den måste angripas från många, vitt skilda håll. Både de sjuka och deras anhöriga drabbas hårt – och de förtjänar hopp. Då behövs både mer och ny hjärnforskning. Problemet är att resurserna är begränsade.

Docent Anna Erlandsson

Anna Erlandsson är docent i neurobiologi och forskar om Alzheimer vid Uppsala universitet.

Docent Anna Erlandsson, är en av dem som har fått stöd till nydanande Alzheimerforskning. Här förklarar hon hur viktig din gåva är för hjärnforskningen.

”Idag finns det inte någon effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom, vilket är otroligt sorgligt. Det säger jag både som hjärnforskare och anhörig. När jag såg min morfar tyna bort i sjukdomen kände jag ren maktlöshet över att det inte gick att hjälpa honom.

Alzheimers sjukdom måste prioriteras högre

Och på jobbet blir jag ibland frustrerad över att kampen mot Alzheimers sjukdom inte prioriteras högre i samhället. Trots att det knappt går att föreställa sig en hemskare sjukdom – varken för de drabbade eller deras anhöriga.

Det här är svårt att förklara för de äldre personer jag träffar som nervöst frågar mig när ett botemedel kan tänkas komma. Deras värsta mardröm är att hjärnan ska förtvina. Tyvärr måste jag svara att viktiga pusselbitar saknas i Alzheimerforskningen.

Forskningen behöver arbeta med fler infallsvinklar

Där kommer min forskargrupps arbete in i bilden. Länge handlade Alzheimerforskningen främst om nervceller, men vi tror att andra celler i hjärnan också spelar en avgörande roll. Vi arbetar nu med att ta reda på om hjärnans vanligaste stödjeceller, astrocyterna, bidrar till att sjukdomen sprids och blir mer aggressiv.

Vi hoppas förstås att vårt arbete på sikt kan leda till en ny behandlingsform. Men sanningen är att ingen vet var de stora genombrotten kommer att ske. Därför är det helt avgörande att Alzheimerforskningen kan arbeta med flera olika infallsvinklar på samma gång. Det behövs helt enkelt mer hjärnforskning.

Jag tror att vi kommer att lyckas besegra Alzheimers sjukdom, men på vägen behöver jag och mina kollegor allt stöd vi kan få. Så var med och rädda liv genom att ge en gåva till hjärnforskningen!”

Anna Erlandsson
Docent i neurobiologi

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag