Hjärnfonden
Ge en gåva
Flera generationer i en familj promenerar tillsammans.

100 000 svenskar har Alzheimers sjukdom. Både de sjuka och deras anhöriga drabbas hårt – och de förtjänar hopp.

Tänk om Alzheimerforskningen missar något viktigt – på grund av resursbrist!

Alzheimers sjukdom är så komplex att den måste angripas från många, vitt skilda håll. Både de sjuka och deras anhöriga drabbas hårt – och de förtjänar hopp. Då behövs både mer och ny hjärnforskning. Problemet är att resurserna är begränsade.

Docent Anna Erlandsson
Anna Erlandsson är docent i neurobiologi och forskar om Alzheimer vid Uppsala universitet.

Docent Anna Erlandsson, är en av dem som har fått stöd till nydanande Alzheimerforskning. Här förklarar hon hur viktig din gåva är för hjärnforskningen.

“Idag finns det inte någon effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom, vilket är otroligt sorgligt. Det säger jag både som hjärnforskare och anhörig. När jag såg min morfar tyna bort i sjukdomen kände jag ren maktlöshet över att det inte gick att hjälpa honom.

Alzheimers sjukdom måste prioriteras högre

Och på jobbet blir jag ibland frustrerad över att kampen mot Alzheimers sjukdom inte prioriteras högre i samhället. Trots att det knappt går att föreställa sig en hemskare sjukdom – varken för de drabbade eller deras anhöriga.

Det här är svårt att förklara för de äldre personer jag träffar som nervöst frågar mig när ett botemedel kan tänkas komma. Deras värsta mardröm är att hjärnan ska förtvina. Tyvärr måste jag svara att viktiga pusselbitar saknas i Alzheimerforskningen.

Forskningen behöver arbeta med fler infallsvinklar

Där kommer min forskargrupps arbete in i bilden. Länge handlade Alzheimerforskningen främst om nervceller, men vi tror att andra celler i hjärnan också spelar en avgörande roll. Vi arbetar nu med att ta reda på om hjärnans vanligaste stödjeceller, astrocyterna, bidrar till att sjukdomen sprids och blir mer aggressiv.

Vi hoppas förstås att vårt arbete på sikt kan leda till en ny behandlingsform. Men sanningen är att ingen vet var de stora genombrotten kommer att ske. Därför är det helt avgörande att Alzheimerforskningen kan arbeta med flera olika infallsvinklar på samma gång. Det behövs helt enkelt mer hjärnforskning.

Jag tror att vi kommer att lyckas besegra Alzheimers sjukdom, men på vägen behöver jag och mina kollegor allt stöd vi kan få. Så var med och rädda liv genom att ge en gåva till hjärnforskningen!”

Anna Erlandsson
Docent i neurobiologi

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Ett porträtt på hjärnforskaren Oskar Hansson

Blodprov kan avslöja Alzheimer

Ett enkelt blodprov kan avslöja om en patient lider av Alzheimers sjukdom eller inte. I vissa fall är det till och med exaktare än de tidigare diagnosmetoderna. Det visar en ny studie finansierad av Hjärnfonden. Metoden kommer förhoppningsvis att börja användas i Sverige innan årets slut.
Ett kollage med en kvinna som ligger på en kudde och gammal dator mot beige bakgrund

Våra tio mest lästa artiklar 2022

2022 var året då forskningen om Alzheimers sjukdom tog ett stort kliv framåt, vi fick upp ögonen för hur ohälsosam stress påverkar oss och ALS blev en diagnos som vi pratade mycket om. Det är tydligt att hjärnan aldrig slutar fascinera oss. Här har vi listat våra tio mest lästa artiklar under 2022.

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Nydanande Alzheimerforskning ger hopp

Varje år drabbas ungefär 15 000 svenskar av Alzheimers sjukdom. Hur ska vi kunna hjälpa dem? Docent Anna Erlandsson leder en forskargrupp som undersöker en ny idé. Människor som du är avgörande för deras arbete.
Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta